Η έκτακτη εισφορά εξανέμισε τα κέρδη του ΟΤΕ το 4ο τρίμηνο του 2009, διαμορφώνοντας αρνητικά την εικόνα του έτους.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφωμένος στα 5.984 εκατ. ευρώ παρουσίασε κάμψη κατά 6,6% σε επίπεδο έτους και 7% σε επίπεδο τριμήνου. Τα καθαρά κέρδη ήταν επίσης μειωμένα κατά 200 περίπου εκατ. ευρώ σε επίπεδο έτους, εκ των οποίων τα 113 εκατ. ευρώ οφείλονται στην έκτακτη φορολόγηση των εταιρειών του Ομίλου. Ο Όμιλος συνηθισμένος από απώλειες στο τζίρο της μητρικής, γνώρισε φέτος απώλειες και από το δυνατότερο παίκτη του, την κινητή τηλεφωνία.

Ο Όμιλος Cosmote είδε τα έσοδα του να μειώνονται κατά 7% και να διαμορφώνονται στα 2.412 εκατ. ευρώ (περίπου το 50% των συνολικών εσόδων). Μειωμένο σε επίπεδο έτους ήταν και το EBIDTA, με απώλειες 6% σε επίπεδο έτους, αλλά καλύτερη εικόνα για το 4ο τρίμηνο, με αύξηση 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Με εξαίρεση τη Ρουμανία, οι υπόλοιπες μητρικές της Cosmote παρουσίασαν σημαντική κάμψη εσόδων και κερδών, ενώ η Cosmote Ελλάδας αν και αύξησε τα έσοδα της κατά 3,5% σε επίπεδο έτους δεν μπόρεσε να πετύχει το ίδιο και για το EBIDTA, το οποίο ήταν μειωμένο κατά 7,2%.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, συνολικά το 2009, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μειώθηκαν κατά περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ (σε μια αγορά 3,8 δισ. ευρώ περίπου για το 2009). Οι χρηματορροές του έτους επηρεάστηκαν αρνητικά από αυξημένους φόρους και πληρωμές για τα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης. Μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους 572 εκατ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο, τα διαθέσιμα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 869 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του Ομίλου ΟΤΕ δεν ήταν δυσάρεστη για το Όμιλο DT, ο οποίος δηλώνει ευχαριστημένος με τα 5,4 δις ευρώ που συνέβαλε ο ΟΤΕ στα συνολικά έσοδά του, τα οποία για το 2009 ήταν αυξημένα κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 64,6 δις ευρώ. Επίσης, η DT δηλώνει ευχαριστημένη και για τα 2 δις ευρώ που συνέβαλε ο Όμιλος ΟΤΕ στο EBIDTA της, το οποίο για το 2009 αυξήθηκε κατά 6,2% στα 20,7 δις ευρώ.

Οι συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων είχαν ως αποτέλεσμα μειώσεις δαπανών ύψους 105 εκατ. ευρώ. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτών της, η DT δεσμεύθηκε απέναντι στους μετόχους της ότι θα διανείμει μέσα στην ερχόμενη τριετία συνολικά 10 δις ευρώ σε μερίσματα.