Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψιν επιστολή που έχει σταλεί σε όλους τους δήμους της χώρας από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων, ζητά ενημέρωση και αιτιολόγηση για την άνιση αντιμετώπιση που προκύπτει από το έγγραφο απέναντι στο ανοιχτό λογισμικό.

Η επιστολή αποκλείει τη χρήση λογισμικού και εφαρμογών ανοικτού κώδικα και παρουσιάζει τη χρήση συγκεκριμένου κλειστού λογισμικού ως τη μοναδική και επίσημη επιλογή της δημόσιας διοίκησης, δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο, αλλά πρωτίστως παρέκκλιση από το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, καθώς και τις επιταγές του νόμου 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι κλειστές και αδιαφανείς διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργούν πολλά ερωτήματα, ενώ ο αποκλεισμός οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας και η μη ισότιμη αντιμετώπιση του ανοιχτού λογισμικού οδηγεί στη defacto εξυπηρέτηση συμφερόντων της μοναδικής εταιρείας που παρέχει το αναφερθέν στην επιστολή κλειστό λογισμικό. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζήτησε ενημέρωση, γιατί για μια τόσο σχετικά απλή εφαρμογή επιλέχθηκε μια τόσο κλειστή τεχνολογική λύση και ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε να αρθεί η ασυμβατότητα της εφαρμογής με άλλα λειτουργικά συστήματα. Ζητά επίσης ενημέρωση για τις διαδικασίες και το κόστος υλοποίησης του συγκεκριμένου Συστήματος αλλά και για την ενσωμάτωση του στο ψηφιακό “Εθνικό Ληξιαρχείο”, όταν αυτό ολοκληρωθεί.