Η Info-Quest γνωστοποίησε ότι η προθεσμία της μη δεσμευτικής προσφοράς της για την αγορά 5.967.386 μετοχών της εταιρείας Rainbow που ανήκουν στον Γ. Βάμιαλη, έληξε αργά την Παρασκευή χωρίς να έχει υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο αγοράς των μετοχών.

Πρόθεση της Info-Quest είναι να εξασφαλίσει τη διανομή των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και Κύπρο κι αντίστοιχα η Apple έχει γνωστοποιήσει στη Διοίκηση της εταιρείας την πρόθεσή της να συνεργασθεί με την Info-Quest, βάσει σχετικής συμφωνίας που θα υπογραφεί με την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Rainbow.

Έτσι η Info-Quest ανανέωσε μέχρι την 31 Ιουλίου 2009 τη μη δεσμευτική προσφορά της προς τον Γ. Βάμιαλη για την αγορά του συνόλου των μετοχών του (5.967.386 τεμάχια που αντιπροσωπεύουν το 79,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Rainbow) προς ευρώ 1,46 ανά μετοχή. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί μόνο υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.