Την παράταση του προγράμματος "Θησέας" για ένα επιπλέον έτος έως της 31/12/2010 αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.

Η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μη έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος και της ανάγκης να υλοποιηθούν οι σχετικές δράσεις κατά την επόμενη χρονιά. Το Πρόγραμμα “Θησέας” είχε αρχικό προϋπολογισμό 3,7 δισ. ευρώ για την πενταετία 2010-2014 και είχε χαρακτηριστεί με την ονομασία “Θησέας ΙΙ”, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Θησέας” θεσμοθετήθηκε, ώστε να: α) Προωθηθεί η μετεξέλιξη των Ο.Τ.Α. σε πραγματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας, β) Ενισχυθεί η ικανότητα της διοίκησης των Ο.Τ.Α. να διαχειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις με διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, γ) Προσδιοριστούν οι επιτελικές αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών και να υποστηριχθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν τοπικές υποθέσεις στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βάσει των αρχών της αποκέντρωσης, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας, δ) Ενισχυθεί η ανάπτυξη των Ο.Τ.Α. σε ορεινές και νησιωτικές προβληματικές περιοχές και ε) Αναδειχθεί η ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη ως στόχος κύριας εθνικής προτεραιότητας.