Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας δεν επηρεάστηκε από την οικονομική συγκυρία το α' εξάμηνο του 2009, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο 15,63% έφτασε η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, γεγονός που αποτυπώνεται σε 1871 νέες συνδέσεις DSL καθημερινά. Από αυτές, σχεδόν το 80% αφορά σε συνδέσεις Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Η ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να διευρύνει περαιτέρω την ευρυζωνική κάλυψη κυρίως στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.753.434 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 16,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.745.900. Ακόμη, υπάρχουν περί των 7534 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Η δυναμική της ζήτησης παραμένει έντονη το α’ εξάμηνο του 2009 παρά την αβεβαιότητα λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται περί των 41.137 νέων συνδέσεων.

Καταγράφεται μια ελαφρά μείωση, της τάξης του 5%, στο μέγεθος που εκφράζει το μέσο πλήθος νέων συνδέσεων ανά μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards) ανέρχονται στις 180.372. Με βάση τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2009, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27. Τα μεγέθη διείσδυσης και ο ρυθμός ανάπτυξης τους ικανοποιούν τα 3 από τα 4 βασικά σενάρια σύγκλισης.

Συγκεκριμένα, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την ΕΕ-27 είναι μικρότερη, με ορατή πλέον τη σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα της ΕΕ-27 προς τα τέλη του 2010. Τέλος, η πτωτική τάση των τιμών συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο του 2009- διαφαίνονται τάσεις συγκέντρωσης των τιμών σε συγκεκριμένα επίπεδα.