Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η ευρυζωνική σύγκλιση με την Ε.Ε. φαίνεται να είναι εφικτή στο τέλος του 2010.

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β’ εξαμήνου 2008, ποσοστό που επιβεβαιώνει το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Aκόμα, 13 στους 20 Έλληνες απολαμβάνουν ήδη από τις πλέον ανταγωνιστικές λιανικές τιμές πρόσβασης στην Ε.Ε. Πρόκειται, όμως, για πελάτες που έχουν προτιμήσει σχετικά χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης.

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου, σε κάθε 100 συνδέσεις DSL αντιστοιχούν και άλλες 12 ευρυζωνικές συνδέσεις ασύρματης πρόσβασης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κάθε μέρα πραγματοποιούνταν 1975 νέες συνδέσεις DSL το β’ εξάμηνο του 2008. Από αυτές, οι 1405 αφορούν συνδέσεις LLU.

Τέλος, στις αρχές του προηγούμενου έτους, τα 5,9 Mb/s μέσης ονομαστικής ταχύτητας πρόσβασης στην Ελλάδα κατέταξαν τη χώρα μας στην 6η θέση της ΕΕ. Όμως, μόλις 30% των Ελλήνων συνδρομητών κατείχαν συνδέσεις μεγαλύτερες των 2Mb/s.