Τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δικτυακούς τόπους που παρέχουν υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα, όπως ήχους κλήσης (ring-tones) και εικόνες οθόνης (wallpapers) θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε περισσότερους από 500 δικτυακούς τόπους στα 27 κράτη μέλη, τη Νορβηγία και στην Ισλανδία, αποκάλυψε ότι το 80% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω διότι υπάρχουν υπόνοιες παράβασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί καταναλωτών. Πολλοί από τους δικτυακούς τόπους απευθύνονται σε παιδιά και σε νέους.

Οι Ευρωπαίοι έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 495 εκατ. κινητά τηλέφωνα και οι ήχοι κλήσεις μόνο εκτιμάται ότι το 2007 αποτελούσαν το 29% του συνόλου της αγοράς “υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα” στην Ευρώπη (υψηλότερη κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2006). Η αξία των πωλήσεων ήχων κλήσης στην Ευρώπη το 2007 εκτιμάται ότι ανήλθε στα 691 εκατ. ευρώ.

Επτά χώρες (Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Λετονία, Ισλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα) δημοσιεύουν τα ονόματα των δικτυακών τόπων στους οποίους διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Μεταξύ των εταιρειών για τις οποίες ζητήθηκε περαιτέρω έρευνα είναι οι ελληνικές Antenna Internet, Banana.gr, Bob Mobil Hellas, Cosmote Hellas, Jamba Gmbh, M-Stat Mobil Services και Wind Hellas.

Οι εθνικές αρχές θα επικοινωνήσουν με τις εταιρείες και θα ζητήσουν από αυτές να δώσουν διευκρινίσεις ή να διορθώσουν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Στην περίπτωση που δεν το κάνουν, ενδέχεται να ληφθεί νομική δράση που θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων ή στο κλείσιμο των δικτυακών τόπων. Για τις διασυνοριακές περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές θα συνεργαστούν με συναδέλφους τους από άλλες αρχές της ΕΕ. Οι εθνικές αρχές καλούνται να υποβάλουν έκθεση προόδου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009.