Η SAP ανακοίνωσε ότι κλείνει την TomorrowNow, την εταιρεία που εξαγόρασε το 2005 και που αποτέλεσε το "μήλο της έριδας" ανάμεσα σε αυτήν και την Oracle.

Υπενθυμίζεται ότι η TomorrowNow παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης στην Oracle, ως εκ τούτου, η εξαγορά της από την SAP είχε ως αποτέλεσμα την κατάθεση αγωγής από την πρώτη στη δεύτερη.

Όπως υποστηρίζουν τα διεθνή δημοσιεύματα, η SAP “θυσίασε” την TomorrowNow, με σκοπό τον σχεδιασμό κοινής τιμολογιακής πολιτικής με την Oracle -προς όφελος και των δύο εταιρειών-, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη και την κακή δημοσιότητα που προκαλούσε η μήνυση της Oracle.