Ο πρόεδρος της Πλαίσιο Cοmputers Γιώργος Γεράρδος παρουσίασε την ανάπτυξη που σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του 2008 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της, πετυχαίνοντας πωλήσεις 296 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε 12,1% ανάπτυξη σε σχέση με το εννιάμηνο του 2007, ενώ ταυτόχρονα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 28,7%.

Επιχειρώντας έναν απολογισμό των λόγων που οδήγησαν στη μειωμένη κερδοφορία, ο κ. Γεράρδος αναφέρθηκε στις αυξημένες δαπάνες της Πλαίσιο τόσο για την κατασκευή του νέου κέντρου διανομής στη Μαγούλα όσο και στην ανάγκη για διατήρηση δύο παράλληλων δομών παραγωγής (αυτοματοποιημένη και χειροκίνητη).

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεράρδος επεσήμανε τη προσπάθεια που έχει γίνει για την ανάπτυξη των άμεσων πωλήσεων με τη δημιουργία ενός Β2Β site και την ανάπτυξη των μηχανογραφικών υποδομών που υποστηρίζουν τις άμεσες πωλήσεις.

Σχετικά με την μελλοντική πορεία του Ομίλου, ο Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε στα δυο νέα superstore του Πλαισίου που θα λειτουργήσουν, μέχρι το τέλος του έτους, στο εμπορικό κέντρο Athens Heart και στη Μαγούλα, καθώς και στην ανακαίνιση του καταστήματος της Καλαμαριάς.

Σημαντική αναφορά έγινε στο νέο κέντρο διανομής που θα δώσει νέα ώθηση στις άμεσες πωλήσεις και τις πωλήσεις μέσω Internet, καθώς και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στο σύγχρονο καταναλωτή λόγω της σύγκλισης των τεχνολογιών και των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στο σπίτι (smart home).