Η Microsoft Ελλάς, σε συνεργασία με την εταιρεία CQS, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα «Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με την υποστήριξη του Office 365».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει live demos και ιστορίες πελατών, τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Office 365 και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια σύγχρονη επιχείρηση να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχει, προς όφελος της. Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι σύγχρονων επιχειρήσεων ενημερώθηκαν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, καθώς και να βελτιώσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους, με τη βοήθεια των πιο καινοτόμων εργαλείων της Microsoft, όπως είναι το Office 365. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις πελατών σχετικά με μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της μεταφοράς του εταιρικού email στο cloud με τον Exchange Online, παρουσιάσεις εκπροσώπων της Microsoft Ελλάς σχετικά με τα πλεονεκτήματα των λύσεων OneDrive και SharePoint Online, καθώς και live demo του Skype for Business.