Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσίασε την Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ», μια σύγχρονη και αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πολλαπλές δυνατότητες που δημιουργήθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε και στην οποία το Υπουργείο και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς θα καταγράφουν πλήρη και λεπτομερειακά στοιχεία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Η καινοτομία της «ΕΣΤΙΑΣ» έγκειται στο ότι αυτή συνιστά ένα δυναμικό πεδίο δεδομένων, μια συνεχώς επικαιροποιούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία οι φορείς ενημερώνουν υποχρεωτικά για κάθε μεταβολή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους, αναρτώντας παράλληλα όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως προκηρύξεις μισθώσεων/εκμισθώσεων και εργολαβιών, διάφορες ανακοινώσεις, τροποποιητικά έγγραφα, κ.λπ.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννη Βρούτσης «θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η «ΕΣΤΙΑ»  εκφράζει την πολιτική αποφασιστικότητα για χρηστή διοίκηση, νοικοκύρεμα και οργανωτικό εξορθολογισμό στον ευαίσθητο χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, για τη δημιουργία στέρεων και λειτουργικών δομών που θα δίνουν τη δυνατότητα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να ασκεί αποτελεσματικές πολιτικές. Έχει παρέλθει οριστικά η εποχή που η ημιτελής και πρόχειρη αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας μπορούσε να γίνει ανεκτή από την κοινωνία. Πρέπει όλοι να σταθούμε με περισσότερο σεβασμό απέναντι στη δημόσια περιουσία, η δημιουργία της οποίας οφείλεται στη διαχρονική συνεισφορά και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Σε αυτό το πνεύμα, η «ΕΣΤΙΑ» αποτελεί μια στρατηγική απάντηση της πολιτείας στις προκλήσεις της εποχής».