Στις 12 Ιουνίου ο δήμαρχος της πόλης των Σκοπίων Koce Trajanovski παρέθεσε συνέντευξη τύπου στο Κέντρου Ελέγχου που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου Skopje Urban Transport Project– Automated Traffic Management, το οποίο υλοποιεί η Swarco Traffic Systems, έχοντας αναθέσει το project management στην Infotrip.

O κ. Trajanovski παρουσίασε τα οφέλη που θα έχουν από το έργο οι πολίτες των Σκοπίων, αναφέροντας ότι με το σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης της κίνησης θα μειωθεί σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης, ο χρόνος αναμονής στις διαβάσεις διασταυρώσεων (κόμβους), η κατανάλωση καυσίμων, η κυκλοφοριακή ρύπανση κλπ.

Με την υλοποίηση του συστήματος οι φωτεινοί σηματοδότες θα προσαρμόζουν την λειτουργία τους με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο. Έτσι, ο χρόνος πρασίνου δεν θα είναι σταθερός αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων που θα καταμετρούνται από τους ανιχνευτές της κίνησης (επαγωγικοί βρόγχοι) για κάθε διασταύρωση.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα εγκατασταθούν σε 90 διασταυρώσεις ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι θα εντοπίζουν και θα καταμετρούν τα οχήματα, 50 κάμερες, οι οποίες θα κάνουν οπτική παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ροής και 47 νέοι ρυθμιστές κυκλοφορίας.

Το σύνολο των διασταυρώσεων θα επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου μέσω δικτύου οπτικής ίνας, το οποίο επίσης υλοποιείται στα πλαίσια του έργου. Στο Κέντρο Ελέγχου θα τρέχει το σύστημα Omnia/Utopia της Swarco Mizar, το οποίο θα διαχειρίζεται και θα συντονίζει το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης της πόλης.