Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο και Διευθύνοντα; Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά, η εφαρμογή του νέου συστήματος e-prescription του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, ιατρικών πράξεων και εξετάσεων, της οποίας η πρακτική εφαρμογή ξεκινάει την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου. Η πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ έκλεισε πρόσφατα 7 μήνες παραγωγικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτελέστηκαν παραπάνω από 28,5 εκ. ιατρικές συνταγές συνολικής αξίας περίπου 11 δις. ευρώ, πιστοποιήθηκαν 41.000 ιατροί και 11.000 φαρμακεία, το ποσοστό διείσδυσης ξεπέρασε το 90%, ενώ  συνολικά εξυπηρετήθηκαν περίπου 2,3 εκατ. ασφαλισμένοι το μήνα. Με το νέο σύστημα αναμένεται να απλοποιηθεί η διαδικασία συνταγογράφησης για τους χρήστες, να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης, εκτέλεσης συνταγής και παραπεμπτικού, ενώ θα γίνεται απευθείας άντληση στατιστικών στοιχείων και αποτελεσματικότερος έλεγχος της συμπεριφοράς των ιατρών.