Στα 333 εκατ. δολ. αναμένεται να διαμορφωθούν τα έσοδα της αγοράς ημιαγωγών παγκοσμίως το 2016, μειωμένα κατά 0,6% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner.

Η μείωση συνεχίζεται ήδη από το 2015, οπότε και διαμορφώθηκε στο 2,3%, κυρίως λόγω μειωμένης ζήτησης για βασικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και τα αυξημένα αποθέματα και τη συνεχιζόμενη επιρροή του ισχυρού δολαρίου σε ορισμένες περιοχές. Οι μειωμένες προσδοκίες για την παραγωγή Η/Υ, ultramobiles και smartphones μειώνει περαιτέρω τη ζήτηση για ημιαγωγούς το 2016, ενώ κανένας σημαντικό βραχυπρόθεσμος παράγοντας δεν αναμένεται να αντισταθμίσει τη μείωση στη ζήτηση για αυτές τις βασικές αγορές ημιαγωγών. Παρόλο που υπάρχουν αναδυόμενες ευκαιρίες για την αγορά των ημιαγωγών που προέρχονται από το Internet of Things και τα wearables, οι αγορές αυτές είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και πολύ μικρές για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ανάπτυξη των εσόδων των ημιαγωγών το 2016.