Τόσο οι επικεφαλής του ΙΤ, όσο και του Business εκφράζουν υψηλότερες προσδοκίες όσον αφορά τη συνεισφορά της Πληροφορικής στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Το παραπάνω αποκαλύπτει η τρίτη ετήσια έρευνα της McKinsey, η οποία και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 548 ανωτάτων στελεχών του business και του ΙΤ παγκοσμίως. Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν μία μεγάλη απόσταση μεταξύ των υφιστάμενων προτεραιοτήτων και της δυνητικής -ή, «ιδανικής»- συνεισφοράς του ΙΤ.

Τόσο οι CIOs, όσο και τα ανώτερα στελέχη του business, θα ήθελαν το ΙΤ να εστιάζει περισσότερο σε ευκαιρίες ανάπτυξης (όπως η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών) καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, τα στελέχη του business θα προτιμούσαν το προσωπικό Πληροφορικής να καταβάλει λιγότερη προσπάθεια για τη μείωση του κόστους ΙΤ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με πλαίσια -αν και εξακολουθούν να απαιτούν το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός Πληροφορικής θα παρουσιάσει μείωση σε σχέση με πέρσι. Αυτό οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση, όσο και στην αυξανόμενη επίγνωση του σχετικού κόστους.

Μόλις το 23% προσμένει αύξηση του λειτουργικού κόστους μέσα στο 2009, ενώ το 43% στοχεύει σε μείωσή του.

Σε εκκρεμότητα το «πάντρεμα» του ΙΤ με το Business
Αξιοσημείωτη πρόοδος παρατηρείται όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης της στρατηγικής Πληροφορικής.

Το 59% δηλώνει ότι η εταιρεία του αναπτύσσει πολυετή πλάνα ΙΤ (σε σύγκριση με το περσινό 52%) και το 56% (έναντι του 42% πέρσι) αναφέρει ότι η στρατηγική ΙΤ περιλαμβάνει καινοτομίες που αφορούν τη λειτουργία του business.

Ωστόσο, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων παραδέχονται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση, εφόσον η στρατηγική του business και του IT έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους. Προτείνουν μία διαδικασία βάσει της οποίας η στρατηγική ΙΤ και η «τέχνη του εφικτού» από τεχνολογικής άποψης θα επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Αυτή η από κοινού ανάπτυξη της στρατηγικής θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο των αναπάντεχων διαταραχών της λειτουργίας και να αξιοποιεί το ΙΤ για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του ΙΤ, το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι απαιτείται βελτίωση των -επιχειρησιακών, κυρίως- δυνατοτήτων των στελεχών ΙΤ και αύξηση της ευθύνης που φέρουν τα επιχειρησιακά τμήματα για την εφαρμογή πρωτοβουλιών Πληροφορικής.

Ακολουθεί η ανακατανομή του προϋπολογισμού ΙΤ, ώστε αυτός να εστιάζει σε κρίσιμους παράγοντες δημιουργίας επιχειρησιακής αξίας, και η βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης Πληροφορικής.

Κοιτάζοντας εμπρός
• Αν και οι εταιρείες μοιάζουν να δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις Πληροφορικής, σχεδιάζουν μείωση των δαπανών που αφορούν την καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται το ρόλο της τεχνολογίας κυρίως σε συνάρτηση με τη θωράκιση της ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης.

• Προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιχειρησιακούς στόχους καλύτερα, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να αναπτύξει ισχυρότερους managers. Αυτό προϋποθέτει εκπαίδευση και, ενδεχομένως, την πρόσληψη νέου, υψηλόβαθμου προσωπικού ή την ένταξη managers από άλλες Διευθύνσεις σε εκείνη του ΙΤ.

• Ακόμα σημαντικότερο είναι τα ανώτατα στελέχη του ΙΤ να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και η πιο ενεργός εμπλοκή των επιχειρησιακών στελεχών σε έργα Πληροφορικής. Προκειμένου να συμβεί το δεύτερο, θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων ΙΤ.