Περισσότερα από δύο εκατ. ευρωπαϊκά νοικοκυριά διαθέτουν πλέον οπτική ίνα που παρέχει στο σπίτι τους άμεση υπερ-ταχεία ευρυζωνική σύνδεση, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δείχνουν αύξηση της οπτικής ίνας στο σπίτι κατά 18% σε σχέση με το τέλος του 2008.

Η οικονομική κρίση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τη ραγδαία ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η Σουηδία κατέχει την πρωτιά στην υλοποίηση της νέας τεχνολογίας, με το 10,9% των Σουηδών ευρυζωνικών χρηστών να διαθέτει πλέον οπτικές ίνες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συμβουλίου, μέχρι το 2012 13 εκατ. άνθρωποι σε 35 ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οπτικές ίνες στα σπίτια τους, με ταχύτητα που θα ξεκινά από τα 100 mbps. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το ελληνικό υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει μια φιλόδοξη πανελλαδική υποδομή για εκτεταμένη εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας και στη χώρα μας.