Η Citi, σε τελευταία μελέτη της για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, αναμένει ακόμα περισσότερες συγχωνεύσεις μεταξύ των εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελλάδα εντός των επόμενων μηνών.

Στην ίδια μελέτη η Citi σημειώνει πως δεν αποκλείεται μία περαιτέρω μείωση του ποσοστού του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ υπέρ της Deutsche Telekom. Αξίζει να σημειωθεί πως η Citi διατηρεί τις συστάσεις «buy» για τις μετοχές τόσο του ΟΤΕ όσο και της Forthnet με τις τιμές στόχους στα 12 ευρώ και στα 2,5 ευρώ αντίστοιχα.