Οι Info-Quest και Rainbow εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας σε σχέση με τη διανομή των προϊόντων Apple που εκπροσωπεί η Rainbow σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων αξιολογούνται όλες οι νομικές και οικονομικές παράμετροι, με σκοπό να επιλεγεί η προσφορότερη μορφή συνεργασίας. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί έγκαιρα και υπεύθυνα για την πορεία των συζητήσεων.