Σε πιλοτική λειτουργία βρίσκεται το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ που έχει αναλάβει και υλοποιεί η Intrasoft International.

Το συνολικό έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του πλήρους ελεγκτικού κύκλου του Σ.ΕΠ.Ε, στην υποστήριξη των ανασχεδιασμένων και αναβαθμισμένων διοικητικών του διαδικασιών, καθώς και στην παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνώς αναγνωρισμένη λύση ανάλυσης κινδύνου και συμμόρφωσης ESKORT της Intrasoft International αποτελεί το βασικό εργαλείο ενίσχυσης των ελεγκτικών του διαδικασιών. Αξιοποιώντας δεδομένα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. (ΕΡΓΑΝΗ), του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, και του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS), το ΟΠΣ Σ.ΕΠ.Ε. θα υποστηρίξει το έργο των Επιθεωρητών Εργασίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015, οπότε και το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με το Σ.ΕΠ.Ε. μέσω της νέας ηλεκτρονικής πύλης.