Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει με ψήφισμά του τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της «προγραμματισμένης απαξίωσης» υλικών αγαθών και λογισμικού.

Μεταξύ άλλων, το ΕΚ ζητά τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των προϊόντων με τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων «αντοχής» (δυνατότητα επισκευής, ικανότητα εξέλιξης ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού), παροχή κινήτρων για την προώθηση βιώσιμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων -καθώς και των επισκευών και πωλήσεων μεταχειρισμένων-, υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού ορισμού της «προγραμματισμένης απαξίωσης» και θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου και ανίχνευσης των ενσωματωμένων ελαττωμάτων στα προϊόντα, κ.α. Επίσης, προτείνει την εφαρμογή ενός «προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος» που θα παρέχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής τους.