Η τεχνολογική καινοτομία σε συνθήκες κρίσης έχει αποδείξει τη συνεισφορά και το ρόλο της. Οικονομικές λύσεις που οδηγούν σε καλύτερο έλεγχο κόστους αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας είναι μόνο η αρχή.

<‘Σελίδα 1: Πώς έχει επηρεάσει η σημερινή κρίση τη ζήτηση σε συστήματα και υπηρεσίες Πληροφορικής στην Ελλάδα, η αλλαγή της επιχειρησιακής αξίας της τεχνολογίας ανάλογα με τις παρούσες συνθήκες και το outsourcing ως κυρίαρχη εναλλακτική’>
Ο Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas μίλησε στο netweek για την αξία της Πληροφορικής, των υπηρεσιών και του πλήθους καινοτόμων επιλογών που οδηγούν μια επιχείρηση στο να αξιοποιήσει τις παρούσες συνθήκες υπέρ της.

Αν μια φορά το όφελος του outsourcing είναι η αξιοποίηση των πόρων στις βασικές εργασίες, με το outsourcing in-house αυτό μεγιστοποιείται. Σημαντικότατος παράγων επιτυχίας φυσικά μιας τέτοιας συνεργασίας είναι η εταιρεία outsourcing να είναι σοβαρή και σταθερή

NetWeek: Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει εισέλθει στα οικονομικά δρώμενα και της χώρας μας. Αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να κρατούν σήμερα στάση αναμονής όσον αφορά τις επενδύσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξή τους. Πώς έχει επηρεάσει αυτή η στάση τη ζήτηση σε συστήματα και υπηρεσίες Πληροφορικής στην Ελλάδα;

Bασίλης Ραμπάτ: Τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε ακούσει πολλά. Εκτιμώ όμως ότι, ιδιαίτερα στη χώρα μας, αυτή η διαρκής αναφορά στην κρίση οφείλεται πρωταρχικά στην αρνητική ψυχολογία και σε μια συντηρητική συμπεριφορά των καταναλωτών παρά σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά. Σίγουρα υπάρχουν αρνητικά μηνύματα, τα οποία συνεχώς πληθαίνουν, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα την πραγματική επίπτωση στην αγορά. Θα έλεγα ότι πιο εύστοχα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να εξάγουμε μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου του έτους.

Στη Xerox, για παράδειγμα, από πλευράς αποτελεσμάτων, ο Δεκέμβριος του 2008 ήταν ο καλύτερος μήνας, ενώ το σύνολο του έτους καταγράψαμε τα ίδια επίπεδα τόσο σε έσοδα όσο και κέρδη σε σχέση με το 2007 που ήταν και χρονιά ρεκόρ! Δεν έχουμε αισθανθεί ακόμα την κρίση. Πιθανόν αυτό βέβαια να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που προτιμούν συνεργάτες με σταθερό, πολυεθνικό υπόβαθρο και ιστορικό.

NetWeek: Πόσο αλλάζουν οι παρούσες συνθήκες την επιχειρησιακή αξία της τεχνολογίας; Πιστεύετε ότι αποτελούν ένα λόγο για οπισθοδρόμηση ως προς την καινοτομία που έχει να προτείνει ο κλάδος;

Bασίλης Ραμπάτ: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» στην τεχνολογία. Η Ερευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) είναι στρατηγικό ζήτημα για όλες τις εταιρείες παραγωγής τεχνολογίας. Στη Xerox, επενδύουμε στην Ε&Α φέτος στα ίδια επίπεδα με το 2008. Σε τέτοιες εποχές, δεν επιτρέπεται να μην εισάγεις καινοτομίες και μάλιστα με καλύτερους όρους για τους πελάτες σου.

Οφείλεις να προωθείς καινοτομίες που θα βοηθήσουν την επιχείρηση του πελάτη να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της ακόμα πιο ποιοτικά και οικονομικά. Και σήμερα αποκτά σημαντική βαρύτητα για τους πελάτες η αξιολόγηση των συνεργατών τους βάσει ρευστότητας που διαθέτουν, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένοι ότι η καινοτομία αφενός μεν θα εξαχθεί και αφετέρου δε θα γίνει πραγματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι ο ρόλος μας γίνεται ολοένα και πιο συμβουλευτικός, πιο εκπαιδευτικός. Πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερες γνώσεις, να βρεθούμε κοντά στις προκλήσεις των πελατών μας και να συνάψουμε μια αξιόπιστη σχέση διαρκείας.

NetWeek: Σε καιρούς που υπερισχύει η διακράτηση κόστους ως προτεραιότητα, αποτελεί το outsourcing την κυρίαρχη εναλλακτική ή όχι και γιατί;

Bασίλης Ραμπάτ: Το Outsourcing σε δύσκολους καιρούς δεν αλλάζει. Στους πελάτες μας συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη εστίασης στις βασικές τους εργασίες. Ξέρετε, στη Xerox εφαρμόζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Το outsourcing in-house, σύμφωνα με το οποίο ως προμηθευτές διαχειριζόμαστε όλο τον εξοπλισμό γραφείου του πελάτη στα γραφεία του (Xerox Office Services).

Αν μια φορά το όφελος του outsourcing είναι η αξιοποίηση των πόρων στις βασικές εργασίες, με το outsourcing in-house αυτό μεγιστοποιείται. Σημαντικότατος παράγων επιτυχίας φυσικά μιας τέτοιας συνεργασίας είναι η εταιρεία outsourcing να είναι σοβαρή και σταθερή. Και στη Xerox Ελλάδος έχουμε ήδη 30 ενεργά συμβόλαια outsourcing in-house και βλέπουμε την τάση να αναπτύσσεται.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση για να αποφασίσει να ξεκινήσει μια υπηρεσία τύπου outsourcing, η θέση της Xerox όσον αφορά στο Green IT και τα οφέλη του και η επόμενη πρόκληση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας’>
NetWeek: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση για να αποφασίσει να ξεκινήσει μια συνεργασία τύπου outsourcing; Είναι η συμφέρουσα τιμή το βασικό επιχείρημα για την απόφαση;

Bασίλης Ραμπάτ: Σε μια συνεργασία outsourcing προχωρά μια επιχείρηση όταν γνωρίζει καλά την εσωτερική της κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζει το ακριβές κόστος της για την παραγωγή μιας λειτουργίας και φυσικά τη διαδικασία της. Σημαντικότατο όμως στοιχείο είναι να γνωρίζει σε ποιον αναθέτει το συμβόλαιο, ποιος είναι ο προμηθευτής, ποιο είναι το ιστορικό του και η ομάδα που θα το υποστηρίξει.

Το Green IT ξεκίνησε στην Ελλάδα σαν μόδα αλλά σήμερα έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος είναι στην καθημερινή μας agenda

Και πρέπει να προχωράς μόνο όταν είσαι πλέον σίγουρος ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει σε σχέση με την υπάρχουσα. Η Xerox έχει πετύχει στον τομέα του outsourcing τόσο διεθνώς όσο και σε τοπικό επίπεδο. Διατηρεί μεγάλο ιστορικό επιτυχημένων συνεργασιών και διαθέτει σημαντικές περιπτώσεις ως reference. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να προσφέρει με επιτυχία υπηρεσίες outsourcing.  Οσο για το αν η συμφέρουσα τιμή είναι το βασικό επιχείρημα, εκτιμώ ότι η λέξη «συμφέρουσα» δεν είναι απαραίτητα και η χαμηλότερη τιμή.

Σε μια τέτοια συνεργασία συνεκτιμώνται και οι παράγοντες της διασφάλισης του SLA, της ταχύτητας παράδοσης των εργασιών, της αποτελεσματικότητας, του ελέγχου του κόστους, κ.ά. Στη Xerox θέλουμε να αποτελούμε το benchmark της αγοράς. Να είμαστε καλύτεροι από τον ανταγωνισμό και να ικανοποιούμε τους πελάτες μας με ευελιξίες (πχ. τύπου outsourcing in-house και customized SLA).

NetWeek: Ποια είναι η σχέση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα προϊόντα έναντι των υπηρεσιών στη Xerox; Ιδιαίτερα όταν τα περιθώρια για τα προϊόντα συρρικνώνονται;

Bασίλης Ραμπάτ: Το 70 % των εσόδων μας προέρχεται από τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης αλλά και από τα συμβόλαια υπηρεσιών διαχείρισης του εντύπου. Συνεπώς υπάρχει μια σημαντική βάση που δημιουργεί ρευστότητα και σε καθιστά πιο ανθεκτικό στις κρίσεις. Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονιστεί ότι τα συμβόλαια υπηρεσιών εμμέσως προωθούν και τις πωλήσεις των προϊόντων μας.

NetWeek: Το Green IT αποτελεί σήμερα διεθνώς μια τάση, με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση. Ποια είναι η θέση της Xerox;

Bασίλης Ραμπάτ: Το Green IT ξεκίνησε στην Ελλάδα σαν μόδα αλλά σήμερα έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος είναι στην καθημερινή μας agenda, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλίες, όπως η ανακύκλωση προϊόντων, χαρτιών, κ.λπ. Η τεχνολογία της Xerox είναι επίσης στο σύνολό της προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα, σήμερα κατασκευάζουμε ένα πολυμηχάνημα (MFP) το οποίο αντικαθιστά 6 συσκευές του παρελθόντος. Αντίστοιχα, κατασκευάζουμε cartridges τα οποία δεν μολύνουν το περιβάλλον. Ενα από αυτά είναι μια ευρεσιτεχνία, ονόματι Solid Ink, η οποία πέρα από την οικονομία και την εξοικονόμηση χώρου που προσφέρει, δεν δημιουργεί κανένα απόβλητο. Τα μελάνια έρχονται σε μορφή κύβων και λειτουργούν σαν «κερί», καθώς λιώνουν σιγά-σιγά. Οι μισοί δικοί μας έγχρωμοι εκτυπωτές χρησιμοποιούν solid ink τεχνολογία. 

Επιπλέον, όσον αφορά τον τομέα υπηρεσιών της Xerox, είμαστε όλοι προσανατολισμένοι στην εκπαίδευση των πελατών μας, ώστε να αξιοποιούν τα σωστά προϊόντα με το σωστό τρόπο προκειμένου να προστατεύσουν το περιβάλλον.

NetWeek: Με μια πρόταση, για το τέλος, ποια είναι η επόμενη πρόκληση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Xerox;

Bασίλης Ραμπάτ: H Διαχείριση της Υπερφόρτωσης Πληροφοριών (“Information Overload”).
<‘here’>