Η Intralot αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που πιστοποιείται με ISO 20000 για τη διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας. Η πιστοποίηση καλύπτει όλες τις υπηρεσίες τεχνολογίας που παρέχονται από την Intralot σε αδειοδοτημένες Λοταρίες και Οργανισμούς Τυχερών Παιχνιδιών διεθνώς, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και των υπηρεσιών διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών (interactive gaming).

Ο Κωνσταντίνος Φαρρής, General Technical Director of Systems, δήλωσε: “Το γεγονός ότι η Intralot αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που πιστοποιείται με το ISO 20000 για τη διαχείριση των υπηρεσιών τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, λειτουργική αριστεία και διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πιστοποίηση που λάβαμε αποδεικνύει πως παραμένουμε προσηλωμένοι στις κεντρικές αξίες μας και αποτελεί εγγύηση ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας τεχνολογικές υπηρεσίες.”

Το ISO 20000 προστίθεται στις πιστοποιήσεις της Intralot στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών, της ποιότητας, της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια (responsible gaming), της οικονομικής φερεγγυότητας, καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων της εταιρείας, όλες υπό το πλαίσιο διακυβέρνησης που ορίζει το COBIT 5.