Η ECDL Ελλάς διαθέτει την πρώτη επαγγελματική πιστοποίηση στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), το GISPro.

Το GISPro είναι μία ολοκληρωμένη λύση, η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Marathon Data Systems και δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, απόφοιτους, αλλά και φοιτητές με κατεύθυνση θετικών επιστημών, να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, με χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS της ESRI. H πιστοποίηση GISPro αποτελείται από τρεις ενότητες: Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Χρήση λογισμικού ArcGIS, ενώ οι υποψήφιοι έχουν την επιλογή να εξεταστούν σε κάθε ενότητα χωριστά.