Η Intracom Telecom ανακοίνωσε ότι έλαβε την πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2005, για τη λειτουργία συστημάτων cloud που παρέχει για τις υπηρεσίες hol cloud της hellas online. Οι διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, επιθεωρήθηκαν από τον Φορέα TUV HELLAS, μέλος του TUV NORD Group.

Η Intracom Telecom, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας στην hellas online  για τις υπηρεσίες hol cloud, εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 27001: 2005, για το πεδίο εφαρμογής «σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικών νεφών (Cloud), φιλοξενίας (Hosting) και συστέγασης (Collocation)». Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών Cloud πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.