Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000-1:2011 για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής προς εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Εντάσσεται έτσι στους ελάχιστους οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που αποκτούν αυτή τη σημαντική και απαιτητική πιστοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Το διεθνές πρότυπο ISO 20000 αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του τρόπου λειτουργίας με τις απαιτήσεις των πελατών και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (π.χ. ITIL).

Μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποδεικνύει ότι έχει εγκαταστήσει τα σημεία ελέγχου και τις διαδικασίες που επιτρέπουν τη διάθεση ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών πληροφορικής προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη Αεροδρομιακή Κοινότητα, καθώς και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, διασφαλίζοντας εγγυημένο επίπεδο διαθεσιμότητας και εξυπηρέτησης (Service Level). Η πιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επιτεύχθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρά την πολυπλοκότητα του οργανισμού και την κρισιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων χάρη στη συμβουλευτική υποστήριξη της Priority, η οποία διαθέτει μοναδική εμπειρία σε ολοκληρωμένα έργα IT Service Management.