Η Optronics Technologies (OPTRON) έλαβε πρόσφατα δύο νέες πιστοποιήσεις για τις διαδικασίες ποιότητας που τηρεί.

Συγκεκριμένα η εταιρία πιστοποιήθηκε απο την Bureau Veritas κατα ISO14001 και κατα OHSAS18001. Οι δύο νέες αυτές πιστοποιήσεις της Optronics επιτρέπουν την τήρηση διαδικασιών ανακύκλωσης υλικών και διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων όπως απαιτεί το ISO14001:2004 καθώς και των διαδικασιών ελέγχου υγειινής και ασφάλειας στις εργασίες που αναλαμβάνει και εκτελεί η εταιρία, όπως επιβεβαιώνει το OHSAS18001:2007. Η εταιρία διαθέτει ήδη πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 τόσο για τις διαδικασίες εμπορικής δραστηριότητας όσο και για τις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών.