Η πορεία των πωλήσεων του ομίλου Πλαίσιο στο τρίτο τρίμηνο του 2009, εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το εννιάμηνο, αφού οι πωλήσεις υπολείπονται του περσινού τρίμηνου μόλις κατά 2,6%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο υπολείπονταν κατά 12,3% και το πρώτο κατά 14,5%.

Το σύνολο των εξόδων του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρηματοοικονομικά, στο τρίτο τρίμηνο μειώθηκε κατά 14,9%, στο δεύτερο τρίμηνο η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 10,1% και στο πρώτο στο 0,8%. Συνεπεία των παραπάνω ήταν η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου (ΕΑΤ) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, σε αντίθεση με τη μείωση της κερδοφορίας που παρατηρήθηκε στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο. Σε επίπεδο εννιαμήνου, η μείωση του ρυθμού των πωλήσεων του ομίλου περιορίστηκε στο 10,0%, ενώ η μείωση των εξόδων διαμορφώθηκε στο 8,6%, με αποτέλεσμα η κερδοφορία (EAT) να μειωθεί κατά 66,1%.