Σημαντική ήταν η προσέλευση αναλυτών και διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων στη σημερινή παρουσίαση της Πλαίσιο στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

“Συνεχίζουμε ακάθεκτοι την αναπτυξιακή μας πορεία, ακόμα και εν μέσω κρίσης”, δήλωσε ο πρόεδρος της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2010. Πρόσθεσε, ότι η Πλαίσιο στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη της στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, ακόμη και μέσα σε συρρικνούμενη αγορά, την οποία επιτυγχάνει μέσω της συνεχούς βελτίωσης των ανθρώπων της. Επίσης, ο Γ. Γεράρδος παρουσίασε την επιτυχημένη πορεία της private label της Πλαίσιο, Turbo-X, η οποία ενδυναμώνει συνεχώς την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα Turbo-X ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό, χάρη στις μοναδικές υπηρεσίες που εξασφαλίζει η αγορά τους.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα συναρμολόγησης στα μέτρα του πελάτη, τετράωρη τεχνική υποστήριξη, συνεχή αναβάθμιση, καθώς και δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Ακολουθώντας την ίδια λογική, εντυπωσιακή είναι και η πορεία των private labels Q connect, @work και Sentio.

Αναφορά έγινε στη συνεχή και συνεπή μείωση των εξόδων του Ομίλου, καθώς και στην πολύ επιτυχημένη διαχείριση της ρευστότητας του. Η μείωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων από πελάτες, των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, καθώς και η χαμηλή δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου αναφέρθηκαν από τον Γ. Γεράρδο. Τέλος, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες για την επανεγκατάσταση κάποιων καταστημάτων.