Ο ρόλος της Πληροφορικής είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της First Call, αλλά και για την επιχειρηματική της ανάπτυξη.

«Οποιαδήποτε δυσλειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων επηρεάζει άμεσα την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ εταιρείας και πελάτη, αλλά και οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των δύο. Ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση αποτελεί ένα συναγερμό για εμάς και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση» δηλώνει στο NetFAX η Βασιλική Κονταξή, IT & Software Development Supervisor της First Call. Στο πλαίσιο αυτό αρκετά έργα βρίσκονται εν εξελίξει στην εταιρεία, όπως είναι το έργο εκμηδενισμού των “system down” ανεξαρτήτως συνθηκών που μπορεί να τα προκαλέσουν, με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.

Γι’ αυτό το σκοπό βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη εσωτερικά μιας εφαρμογής, όπου συνεργάζεται το ΙΤ με την ομάδα των developers, με στόχο την ελαχιστοποίησή τους.  Μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει (η σχετική ανάλυση του έργου έχει γίνει ήδη) η δημιουργία μιας εφαρμογής εσωτερικού SLA (Service Level Agreement), με σκοπό την καλύτερη προτεραιοποίηση των καθημερινών αιτημάτων, αλλά και την αξιολόγηση της ομάδας IT μέσω δεικτών απόδοσης (KPIs).

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση – παραμετροποίηση ενός νέου συστήματος αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών κλήσεων (που θα λειτουργεί μαζί με τον ήδη υπάρχον εγκαταστημένο σύστημα της aspect), αλλά και η ενσωμάτωση αυτού στο data warehouse της εταιρείας. To νέο σύστημα αποτελεί μια λύση της modulus, η οποία εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε εσωτερικά. Ακολούθως η λύση θα ενσωματωθεί στο data warehouse, όπου συγκεντρώνονται όλες οι κλήσεις από όλα τα συστήματα και πελάτες για να γίνει στη συνέχεια η ενοποίηση τους. Το σχετικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους δύο επόμενους μήνες.

Ακόμα, έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση του Exchange Server (Mail Server) στη τελευταία διαθέσιμη έκδοση – κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στους δύο επόμενους μήνες. Μια ακόμα σειρά από σημαντικά IT projects ολοκληρώθηκαν από την εταιρεία τον περασμένο έτος. Πέρσι ολοκληρώθηκε το Disaster Recovery Site (είχε ξεκινήσει πριν δύο χρόνια), που εξασφαλίζει της επιχειρηματική συνέχεια της εταιρείας, ενώ λίγο πριν το καλοκαίρι έγινε αναβάθμιση των servers, συστημάτων και εφαρμογών της εταιρείας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία, αλλά και την βελτιστοποίηση των επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίστηκε, σε συνεργασία με την Intrasoft, η λύση της aspect για τη διαχείριση των κλήσεων.

Επίσης, πριν από μερικούς μήνες ολοκληρώθηκαν η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής για ένταξη νέων πελατών,  με ταχύτερους και αυτοματοποιημένους τρόπους προσομοίωσης χρηστών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τον εκμηδενισμό του ανθρώπινου λάθους, η δημιουργία μικρότερων εφαρμογών για την καλύτερη διαχείριση των ανατεθειμένων υποθέσεων με σκοπό της αύξηση παραγωγικότητας – αποτελεσματικότητας των agents καθώς και την εξοικονόμηση πόρων εποπτείας και, τέλος, η δημιουργία μιας νέας εφαρμογής για την προτεραιοποίηση και τον προγραμματισμό των projects, αλλά και των μικρότερων tasks με σκοπό την αύξηση παραγωγικότητας της ομάδας Πληροφορικής. «Σε μια εταιρεία όπως η δική μας ο μόνιμος βασικός στόχος είναι υψηλή διαθεσιμότητα των συστημάτων και η τήρηση της πολιτικής συμμόρφωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων» τονίζει η Β. Κονταξή.