Σε μια πληθώρα IT Projects επικεντρωμένων στην εκπαίδευση συμμετέχουν αυτήν την περίοδο τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Η κορωνίδα αυτών των έργων αποτελεί το School on the Cloud, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 57 φορείς από 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με ανάδοχο τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και συνολικό προϋπολογισμό άνω των 600.000 ευρώ). Το δίκτυο βρίσκεται στην τελική του φάση, καθώς ολοκληρώνεται τέλη του 2016 και στόχος του είναι να «παντρέψει» το “Cloud” με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας μιας τεράστιας κοινότητας, όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης (σχολική, πανεπιστημιακή, επαγγελματική, εκπαίδευση ενηλίκων). Στο πλαίσιο του δικτύου, διαμοιράζονται ιδέες, εργασίες με στόχο την αύξηση της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών. Κορυφαία εκδήλωση του έργου το 3rd Summit στις Βρυξέλλες 18/7/2016, με κεντρικό ομιλητή τον Sugata Mitra.

Παράλληλα τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ολοκλήρωσαν τον Ιούνιο το project Gameit, ένα έργο που επιδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και δημιουργεί ένα 3D περιβάλλον “Gaming”, μέσα από το οποίο οι εκπαιδευτές αναπτύσσουν δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενοι ένα μεγάλο αποθετήριο από υλικό. Στο έργο (με ανάδοχο τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ) συμμετείχαν και οι εταιρείες Byte, Omega, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και η εταιρεία παραγωγής Viewmax.

Στα υπόλοιπα projects, που συμμετέχει αυτή την περίοδο ο εκπαιδευτικός οργανισμός, συγκαταλέγονται τα ευρωπαϊκά έργα Boys Reading (ενίσχυση της αναγνωστικής δεξιότητας των αγοριών), Make World (μαθαίνω για τις επιστήμες, μέσα από το παιχνίδι και την υπολογιστική σκέψη), και σε λίγους μήνες ξεκινάει το iRead (έργο Horizon 2020), στο οποίο συμμετέχουν 18 partners από όλη την Ευρώπη. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα θα συνεργαστούν με το EMΠ και το Institute of Education – University College London (ανάδοχος), δημιουργώντας ένα δίκτυο σχολείων σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, στα οποία θα εφαρμοστούν τα λογισμικά που παράγονται στο πλαίσιο του έργου, με στόχο να βελτιωθούν οι αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών.