Η εταιρεία Wilo, τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο στην φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της και σε πρωτοπόρα θέση στον κλάδο της.

Αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με τη στρατηγική της πρόθεση να ηγηθεί παγκοσμίως στη νέα ψηφιακή εποχή, με τη Διεύθυνση Πληροφορική να παίζει στρατηγικό ρόλο σε αυτό. Το 2017 αποτελεί ορόσημο για τα πληροφοριακά συστήματα της Wilo Hellas. Από τις αρχές του έτους έχει μπει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα πιστότητας πελατών που απευθύνεται σε υδραυλικούς (mywilobonus.gr), το οποίο, παρά το πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο κοινό που απευθύνεται, έχει ικανοποιητική ανταπόκριση.

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Marera της SiEBEN. Επιπλέον, από τον Απρίλιο 2017 βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αποστολής παραγγελιών και διαθεσιμότητας ειδών, το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενους πελάτες. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε μια custom λύση της SiEBEN, ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες της εταιρείας.

«Τα οφέλη από το παραπάνω ήταν αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και αφετέρου η μείωση της απασχόλησης των εσωτερικών υπαλλήλων με διαδικαστικά θέματα. Ήδη από τους πρώτους μήνες τα τηλεφωνήματα ρουτίνας από τους συγκεκριμένους πελάτες έχουν μειωθεί μέχρι 50%  μιας και σχεδόν όλοι κάνουν καθημερινή χρήση αυτού του προγράμματος» δηλώνει στο NetFAX ο Νίκος Κάπρος, ΙΤ Manager Mediterranean της Wilo SE.

Για την περαιτέρω εντατικοποίηση χρήσης και αξιοποίησης του CRM (χρησιμοποιείται μια υβριδική λύση της μητρικής εταιρείας), «έγιναν μέσα στο 2017 συνεχείς εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων, οι οποίες συνέβαλαν στην καλύτερη καταγραφή και κατανόηση των αναγκών των πελατών και φυσικά στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους».
Για το αμέσως επόμενο διάστημα έχει σχεδιαστεί η επέκταση της ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας και σε επιπλέον πελάτες, καθώς και ο εμπλουτισμός της με καινούρια χαρακτηριστικά, όπως πχ. οικονομικά στοιχεία. Ακόμα έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση του hardware εξοπλισμού που την εξυπηρετεί.

Για τον επόμενο χρόνο σχεδιάζεται η online διασύνδεση των εξουσιοδοτημένων κέντρων service ανά την Ελλάδα, με σκοπό την ταχύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και η βελτίωση της επικοινωνίας τους με τα κεντρικά της εταιρείας. Παράλληλα, αναμένεται να υλοποιηθεί μια online πλατφόρμα διαχείρισης των τεχνικών σεμιναρίων που διοργανώνει η WILO Hellas προς τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κλάδους.

«Η αυξανόμενη ανάγκη για πληροφόρηση και τεχνική κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, έχει αυξήσει την ζήτηση εξειδικευμένων σεμιναρίων . Με την πλατφόρμα αυτή οι μηχανολόγοι, τεχνικοί και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, θα είναι δυνατόν να κλείσουν online θέση αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους.  Επίσης η διαχείρισή τους από την πλευρά της εταιρίας θα γίνει ευκολότερη και αποδοτικότερη» καταλήγει ο Ν. Κάπρος.