Απαραίτητη προϋπόθεση για την άντληση αξίας από επενδύσεις Πληροφορικής είναι η σωστή διακυβέρνηση. Θα πρέπει, όμως, να συνειδητοποιήσουμε ότι η διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο την Πληροφορική.

Σύμφωνα με τον John Thorp, συγγραφέα και σύμβουλο management σε θέματα Πληροφορικής, η εστίαση της διακυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο στην Πληροφορική δίνει συνέχεια στο διαχωρισμό μεταξύ Business και ΙΤ. Δεδομένου ότι το ΙΤ κρύβεται πίσω από σχεδόν οτιδήποτε κάνουμε, η διακυβέρνηση του ΙΤ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για την Πληροφορική αυτή καθ’ αυτή και να στρέψουμε την προσοχή μας στην αλλαγή που η Πληροφορική καθιστά δυνατή. Αλλωστε, η Πληροφορική από μόνη της δεν αποφέρει αξία.

Αντιθέτως, είναι ένα αγαθό και διατίθεται με κάποιο κόστος. Αξία δημιουργείται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση χρησιμοποιεί την Πληροφορική σαν εργαλείο ώστε να στηρίξει την οργανωτική αλλαγή η οποία, με τη σειρά της, δημιουργεί ή διατηρεί την αξία για μια επιχείρηση. Ωστόσο, δεν θα φτάσουμε ποτέ στην υλοποίηση της δυνητικής αξίας της αλλαγής βάσει Πληροφορικής αν δεν εδραιώσουμε πρώτα μία σωστή διακυβέρνηση με την αντίστοιχη δέσμευση και συμμετοχή της διοίκησης.

Να διευκρινίσουμε ακόμα ότι η έννοια της αξίας και η αποτίμηση της σημασίας της σε σχέση με το κόστος και το ρίσκο αποτελούν συχνά αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Εάν, ωστόσο, ορίσουμε την αξία ως τα οφέλη που προκύπτουν κατά το συνολικό κύκλο ζωής, αφαιρέσουμε τα αντίστοιχα κόστη και κάνουμε μια προσαρμογή ως προς το ρίσκο και τη χρονική αξία των χρημάτων -και εφόσον αναγνωρίσουμε ότι τα οφέλη μπορεί να είναι οικονομικά και μη- τότε το θέμα επιλύεται.

Διακυβέρνηση που «αξίζει»
Για να μπορέσουμε να ασκήσουμε σωστή διακυβέρνηση, θα πρέπει να εστιάσουμε στα παρακάτω σημεία:
1. Μετατόπιση της εστίασης από τη διακυβέρνηση στην αξία.

2. Η αξία δεν απορρέει από την ίδια την τεχνολογία, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την πληροφορία που η τεχνολογία παρέχει. Η πληροφορία και οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό -αλλά και λιγότερο αξιοποιημένο- κεφάλαιο κάθε επιχείρησης.

3. Αν και η διοίκηση αποκτά μεγαλύτερη συναίσθηση (δεν θα τολμούσα να πω κατανόηση) της σημασίας της Πληροφορικής, εξακολουθεί να αναθέτει την ευθύνη για την άντληση αξίας από το ΙΤ στη σχετική Διεύθυνση.

4. Οι περισσότεροι Διευθυντές Πληροφορικής σήμερα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο που τους ανατέθηκε ή ακόμα και να χτίσουν τις γέφυρες που απαιτούνται για τη συνεργασία με το business. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί CIOs που δεν θέλουν, ή δεν είναι διατεθειμένοι, να το κάνουν.

5. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα πλαίσια. Ηδη φτάνουν και περισσεύουν τα βιβλία, τα πλαίσια, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της Πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία αξίας. Είναι η υιοθέτηση όλων των παραπάνω που αποδεικνύεται επίπονα αργή.

6. Αντίστοιχη είναι η πρόκληση που αφορά την αλλαγή της συμπεριφοράς μας, του τρόπου σκέψης, διαχείρισης και δράσης -τόσο της διοίκησης, όσο και της «πρώτης γραμμής». Αν και η ανάγκη για την αλλαγή αυτή γίνεται αντιληπτή, υποτιμάμε τη δυσκολία της πραγματοποίησης της.

Τα άλματα προόδου της τεχνολογίας κάνουν την ένταξη νέων, πολύπλοκων δυνατοτήτων ευκολότερη. Η τεχνολογία δημιουργεί μεν μεγαλύτερες προσδοκίες, απαιτεί όμως ταυτόχρονα και αντίστοιχες αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών. Στην εποχή μας, φαίνεται ότι δεν προλαβαίνουμε πάντα να κατανοήσουμε τις αλλαγές αυτές.

Ποιος είναι ο John Thorp
Διεθνούς φήμης Σύμβουλος Management με αρκετές δεκαετίες εμπειρίας σε θέματα διοίκησης, ο Thorp φέρνει έναν αέρα επαναστατικής αλλαγής στις συνηθισμένες πρακτικές της σχέσης ανώτατης διοίκησης και Πληροφορικής. Συγγραφέας του βιβλίου «The Information Paradox – realizing the business benefits of Information Technology», ο Thorp εστιάζει στην κατανόηση των επιχειρηματικών ωφελειών από τις αλλαγές που προκαλούνται από την Πληροφορική.

Thessaloniki Business Conference
Eνα συνέδριο γνώσης και επιτυχημένων πρακτικών, για την ανασύνταξη των επιχειρήσεων στην κρίση

Πέμπτη 10 Ιουνίου, The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
Το Thessaloniki Business Conference καταπιάνεται με τα εργαλεία μάνατζμεντ και τις πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση, για επενδύσεις και για εξοικονόμηση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση και να βρεθούν δυνατές στην έξοδο από αυτή.

Κυρίαρχο συστατικό του Thessaloniki Business Conference αποτελούν η μεγάλη ομάδα των ειδικών που αναλαμβάνουν να μεταδώσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους από τη διεθνή αγορά, τις επιτυχημένες πρακτικές από επιχειρήσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.thessaloniki-business.gr.