Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε, οι εταιρείες εξαρτιούνται σε τεράστιο ποσοστό από το πληροφοριακό τους σύστημα και την ανάλυση της πληροφορίας που αντλούν.

Για τον παραπάνω λόγο, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η απόσταση μεταξύ του Business και του ΙΤ έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Στην ουσία, προσφέρουμε λύσεις και εργαλεία δουλειάς χωρίς τα οποία καμία επιχείρηση δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Ο διττός ρόλος του CIO
Τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στο επάγγελμα της Πληροφορικής ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής έχει χωριστεί στα δύο, καθώς ισορροπεί ανάμεσα σε δυο καίρια στρατηγικά τμήματα: το Desktop Services (υποστήριξη χρηστών, υποδομή δικτύου/VoIP, συμβατότητα εφαρμογών, global imaging process, κ.λπ.) και το Enterprise Business System (υποστήριξη της εφαρμογής ERP και των λοιπών επιχειρησιακών συστημάτων).

Οι βασικές δεξιότητες μπορούν να γίνουν αντιληπτές εάν τις χωρίσουμε σε δυο επίπεδα. Υπάρχουν οι γενικές δεξιότητες (generic skills), οι οποίες αποκτιούνται όταν αποφοιτήσει κανείς από οποιαδήποτε σχολή. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η ικανότητα επικοινωνίας, χρήσης των νέων τεχνολογιών καθώς και επίλυσης ή ανάλυσης προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι επικεντρωμένες δεξιότητες ανά επιστημονικό πεδίο (subject-specific key skills).

Η Πληροφορική ως μέσο εξόδου από την κρίση
Είναι σαφές πως λόγω συνθετότητας και πολυπλοκότητας της απαιτούμενης πληροφορίας, η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου και, στην κατεύθυνση αυτή, οι εταιρείες οδηγούνται στην αξιοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ώστε, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εκπαίδευση των κατάλληλων στελεχών, να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους κινδύνους και να αξιολογούν τους πελάτες με τέτοιο τρόπο ώστε τα τμήματα εισπράξεων να διαχειρίζονται με επιτυχία τη σχέση με τον πελάτη.

Προκειμένου να χτιστεί μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ των agents και των πελατών, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του άμεση και έγκυρη πληροφορία ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των πελατών που χρήζουν διαφορετικής προσωπικής μεταχείρισης (Customer segmentation based on Strategic Pricing Analysis) και με τον τρόπο αυτό να αποφεύγονται οι άστοχες ενέργειες και παράλληλα να επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων.


Σχέδια για cloud
Εχοντας υλοποιήσει το Virtualization στα 4 κέντρα δεδομένων μας, πλέον εξετάζουμε τη λύση του cloud computing. Πιο συγκριμένα, μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ/αποθηκευτικό χώρο και, κυρίως, την ευελιξία να πληρώνουμε μόνο για ότι χρησιμοποιούμε . Οπως για το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν χρειάζεται να σου ανήκει η γεννήτρια. Χρησιμοποιείς την πρίζα και πληρώνεις μόνο όσο χρειάζεσαι.

Δεδομένου ότι τόσο οι χρήστες, όσο και προγραμματιστές μας έχουν έτσι τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα με λιγότερα: έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουμε τεραστία πόσα σε εξοπλισμό. Σίγουρα, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε για το cloud computing, αρκεί να αρχίσουμε να κατανοούμε την έννοια.

 Δεξιότητες Πληροφόρησης  Γενικές Δεξιότητες
 Διαχείριση γνώσης  Διαχείριση προγραμμάτων
 Αρχιτεκτονική συστημάτων  Σχεδιασμός & αξιολόγηση
 Τεχνολογίες επικοινωνιών & πληροφόρησης  Ηγετική ικανότητα
 Στρατηγικός σχεδιασμός  Ικανότητες οικονομικής διαχείρισης
 Παραδοσιακές επαγγελματικές δεξιότητες  Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 Διαχείριση / Περιγραφή συλλογής  Ικανότητα αναζήτησης
 Θεματική εξειδίκευση & Τεχνογνωσία  Προσφορές & προτάσεις
 Παραδοσιακές επαγγελματικές δεξιότητες  Ικανότητα κριτικής ανάλυσης
 Υποστήριξη του χρήστη & επίλυση προβλημάτων  Ερευνα