O Αχιλλέας Χούρσογλου, ΙΤ Manager της Olympic Shipping and Management SA, μιλάει για την κρίση και τον τρόπο που έχει πλήξει τα budgets των Διευθύνσεων Πληροφορικής. Παράλληλα εξηγεί γιατί καμιά καινοτόμα ιδέα δεν μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα χωρίς τη συμβολή της Πληροφορικής.

Η κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα και τα budgets των τμημάτων Πληροφορικής. Δεδομένου ότι οι διοικήσεις απαιτούν συνολικές μειώσεις, εναπόκειται στους IT managers να επιλέξουν τι θα «θυσιάσουν», ώστε να διασωθούν τα σημαντικότερα. Ετσι, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων με πιο αραιή αντικατάσταση του εξοπλισμού των χρηστών (σε σχέση με τις συχνότητες που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν), με μη ανανέωση συμβολαίων συντήρησης «απηρχαιωμένων» προγραμμάτων και μηχανημάτων, με ελάττωση των αναλώσιμων μέσω περιορισμού των εκτυπώσεων στα αυστηρώς απαραίτητα, με χρήση εκτυπωτών διπλής όψεως, με ρυθμίσεις των κλιματιστικών σε ασφαλείς μεν, αλλά υψηλότερες θερμοκρασίες, με ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικής πληροφόρησης, με αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού με νεότερης τεχνολογίας «πράσινο» (εξοπλισμό) χαμηλής κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

Επιχειρησιακή στρατηγική και Πληροφορική
Θεωρώ αδιανόητη την υλοποίηση οποιασδήποτε καινοτομικής ιδέας χωρίς τη χρήση της Πληροφορικής! Από τη χρήση συστημάτων ERP και την επακόλουθη αξιοποίηση των πληροφοριών τους με λογικές Data Warehouse, Big Data, cloud, Meta Data, μέχρι την προσπάθεια δημιουργίας paperless office και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. H Πληροφορική μας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα άντλησης αδιανόητων για άλλες εποχές online  πληροφοριών – όπως, για παράδειγμα, είναι ο έλεγχος ύπαρξης ορισμένων ειδών στις αποθήκες – έλεγχου του ύψους των τηλεπικοινωνιακών εξόδων και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε real time, την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο computer room.

Όλα αυτά βασίζονται  αποκλειστικά και μόνο στην αλματώδη εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης με την ίδια φιλοσοφία που μπορούσε πάντα να το κάνει – αν χρησιμοποιήσει σωστά τις δυνατότητές της. Δηλαδή, με αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, δίνοντας σε ελάχιστο χρόνο πληροφορίες που απαιτούσαν πολύ μεγάλη σπατάλη χώρου και χρόνου μέχρι να αντληθούν με τους προ Πληροφορικής τρόπους, με την αυτοματοποίηση διαδικασιών που επίσης απαιτούσαν «άπειρες» εργατοώρες, με την αυτόματη διασταύρωση στοιχείων που ήταν αδύνατη, χωρίς την χρήση της.

Για παράδειγμα, με ένα καλό σύστημα CRM και τη χρήση ελάχιστων πληκτρολογήσεων μπορούμε να έχουμε άμεσα το προφίλ του πελάτη, την κατάσταση των παραγγελιών και πληρωμών του, τα στοιχεία επικοινωνίας του, τους υπεύθυνους επικοινωνίας κ.λπ. Και φυσικά, έτσι, να μπορεί η διοίκηση να παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, όταν βλέπει ότι χρειάζεται κάποια άμεση ενέργεια και να μην περιμένει πρώτα να χάσει πελάτες για να το καταλάβει τα λάθη μήνες μετά!

Η Πληροφορική πρέπει, πλέον, να επενδύει σε εξοπλισμούς χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και κλιματιστικών απαιτήσεων, σε Managed Print Services, σε συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης με αποτελεσματική δυνατότητα αναζήτησης των αποθηκευμένων πληροφοριών, σε εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνιών χαμηλού κόστους και φυσικά σε ολοκληρωμένα συστήματα ERP, για ολιστική διαχείριση των εταιρικών διαδικασιών.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα
Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής αλλάζει και προσαρμόζεται πλέον στα σημερινά δεδομένα. Ετσι, δεν περιορίζεται πια μόνο στον τεχνολογικό τομέα , αλλά είναι υποχρεωμένος να προσανατολισθεί στο business και να συμμετέχει ως βασικός σύμβουλος της Διοίκησης στις προσπάθειες εισαγωγής καινοτόμων διαδικασιών, προτείνοντας ο ίδιος business oriented λύσεις που έχουν ήδη επιτυχημένη εφαρμογή στην αγορά, αλλά που ενδεχομένως η Διοίκηση δεν έχει ακόμη πληροφορηθεί την ύπαρξη τους.

Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες του Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα είναι να μην αφήσει να πέσει το τμήμα σε κατάσταση τελμάτωσης και χάσει την επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις, λόγω απογοήτευσης προερχόμενης από την έντονη οικονομική κρίση –  οπότε μετά θα είναι πολύ δυσκολότερη η επανεκκίνηση και η προσπάθεια επανάκτησης της επαφής με την τεχνολογική επικαιρότητα!