Ο Δρ. Ηρακλής Μαρκογιαννάκης, Διευθυντής Πληροφορικής & Συστημάτων της Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε. μιλάει στο netweek για τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και για το πώς η Πληροφορική μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται τόσο από απαιτήσεις για αυξανόμενη παραγωγικότητα, διαθεσιμότητα εξοπλισμού, ασφάλεια, υψηλή ποιότητα των προϊόντων, μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη, όσο και από τα διαρκώς συρρικνωμένα περιθώρια κέρδους.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός παίζει κρίσιμο ρόλο στην ικανότητα των επιχειρήσεων να είναι ανταγωνιστικές. Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής, πλέον, απαιτεί γνώση των ροών εργασίας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Η στρατηγική Πληροφορικής είναι ο άξονας που θα δείξει την κατεύθυνση και θα δώσει ρυθμό στην εταιρεία, αφού το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών της είναι θεμελιώδες για την επίτευξη του τελικού επιχειρηματικού στόχου. Στρατηγικός εταίρος, λοιπόν, η Διεύθυνση Πληροφορικής εν μέσω κρίσης, όπου η ανάγκη για μείωση όλων των budgets, σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, είναι πρωταρχική. Τα στοχευμένα projects και η σωστή επιλογή των συστημάτων διαχείρισης είναι τα κλειδιά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη μείωση των βαρών του κόστους λειτουργίας, άρα την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Παράδειγμα ανάπτυξης
Η υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των ανθρωπίνων πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τέλος σε σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και μείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας της εταιρείας. Ουσιαστικά, τα στελέχη που πριν δούλευαν για να δημιουργήσουν την πληροφορία, πλέον, θα δουλεύουν με την πληροφορία. Η τροφοδότηση των managers με πληροφορία βοηθά, τελικά, στο σχεδιασμό και τη λήψη καίριων αποφάσεων για τη βελτίωση του τρόπου διάθεσης και προώθησης των προϊόντων της επιχείρησης. Απτό παράδειγμα τέτοιου καινοτόμου project εφαρμόσαμε πρόσφατα στην εταιρεία μας και αφορά στην αυτόματη παραγγελιοδοσία όλων των υποκαταστημάτων μας (ένα project το οποίο είχε ξεκινήσει πριν αρκετούς μήνες, αλλά ολοκληρώθηκε πρόσφατα).

Συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις εφαρμογές της τιμολόγησης/αγορών και των πωλήσεων των υποκαταστημάτων, έχουμε ανά πάσα στιγμή την πληροφορία για το πραγματικό στοκ καθενός από τα προϊόντα μας ανά υποκατάστημα. Ορίσαμε ένα ελάχιστο όριο στο στοκ ανάλογα με το κατάστημα και με κριτήρια όπως το μέγεθός του στοκ σε τετραγωνικά, την ημερήσια κίνηση και άλλα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε την αυτόματη ανατροφοδότηση καθενός από τα υποκαταστήματά μας, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτό γίνεται χωρίς την ανάγκη παρέμβασης ανθρώπων στα καταστήματα επιφορτισμένων με το κομμάτι του scanning των ελλείψεων και της άσκοπης χρήσης και συνεπώς φθοράς των scanner χειρός, πετυχαίνοντας συνάμα την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων μας και την αποφυγή άσκοπων αγορών. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κέρδος σε χρόνο και χρήμα, αλλά και η δημιουργία μιας καλύτερης σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Η Πληροφορική είναι η λύση
Αναμφίβολα, σε μια εποχή που τα περιθώρια κέρδους στενεύουν συνεχώς, η στροφή σε σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί το σωστό εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να παραμείνει δυναμική στο χώρο. Η παραδοσιακή διαφήμιση προϊόντων μέσα από καταχωρίσεις σε έντυπα, ραδιόφωνο ή τηλεόραση απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ απευθύνεται σε γενικευμένο κοινό. Αντίθετα, η δικτυακή διαφήμιση, η αποστολή μαζικών sms και η κοινωνική δικτύωση απευθύνονται σε στοχευμένες ομάδες καταναλωτών με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, είναι αμεσότερες και έχουν σαφώς μικρότερο κόστος.

Η γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών με τη χρήση νέου, σύγχρονου και ταχύτερου εξοπλισμού – που προωθεί το self-service και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον πελάτη από την άποψη του ελέγχου των τιμών – αλλά και του έλεγχου της ποιότητας (ημερομηνιών λήξης των προϊόντων) με τη διαδικασία της αυτόματης ανατροφοδότησης είναι σαφή πλεονεκτήματα για την καλύτερη προβολή της επιχείρησης.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής αλλάζει δυναμικά, αποκτώντας ένα περισσότερο επιχειρηματικό ρόλο. Ετσι, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, το σχεδιασμό και την αξιοποίηση λύσεων για την επίτευξη καλύτερων δεικτών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Με τελικό, πάντα, στόχο την αύξηση των παροχών προς τους πελάτες και, ουσιαστικά, την ανάπτυξη της επιχείρησης.