Καθώς η μετεωρολογία εξελίσσεται καθημερινά, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπολογιστές που την υποστηρίζουν.

Στη σύγχρονη ζωή μας, η χρήση των υπολογιστών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας, με λειτουργίες από χρήσιμες μέχρι απαραίτητες. Η μετεωρολογία είναι από τους τομείς που οι υπολογιστές είναι συνυφασμένοι με τη λέξη απαραίτητο. Ακούει κανείς τη λέξη μαθηματικό μοντέλο με χιλιάδες και εκατομμύρια πράξεις για υπολογισμό ατμοσφαιρικών παραμέτρων, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι η πρώτη πλήρης περιγραφή ενός τέτοιου μοντέλου έγινε τη δεκαετία του 1920 πολύ πριν τους πρώτους υπολογιστές.

Ετσι, με τη γέννηση των υπολογιστών, ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες, η μετεωρολογία ήταν έτοιμη και περίμενε.

Και στη χώρα μας, η ΕΜΥ από το 1980 διαθέτει υπερυπολογιστικά συστήματα, τα οποία συνεχώς ανανεώνει με τεχνολογίες αιχμής και σήμερα διαθέτει τον IBM Cluster 1600 (240 Power 4+ Processors) που είναι το νούμερο 3 σε ισχύ στη χώρα μας. Το 1990 η ΕΜΥ ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό, για την εποχή του βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογιστικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών δείχνοντας την ενεργή συμμετοχή της στην Πληροφορική.

Από το 2004, έχει στη διάθεση της ένα σύγχρονο data center στις εγκαταστάσεις της στο Ελληνικό, όπου έχει εγκαταστήσει τα υπολογιστικά της συστήματα τα οποία καλύπτουν μια τεράστια γκάμα εφαρμογών, ίσως μοναδική σε ότι αφορά την ποικιλία που περιλαμβάνουν.

Υπερυπολογιστές στην υπηρεσία των μετεωρολογικών δεδομένων
Ο υπερυπολογιστής που προαναφέραμε για την εκτέλεση των αριθμητικών μοντέλων και οι δεκάδες servers για την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων, για την παραγωγή μετεωρολογικών προϊόντων, βάσεις δεδομένων (Empress, MS SQL και ORACLE) για την αρχειοθέτηση πληροφοριών, συστήματα διακίνησης πληροφοριών με δορυφορικές και επίγειες συνδέσεις, servers για την εξυπηρέτηση του ιστοχώρου της ΕΜΥ (www.hnms.grwww.emy.gov.gr) και του www.meteoalarm.gr (Meteoalarm – severe weather warnings for Europe), για την οπτικοποίηση των πληροφοριών (εικόνες μετεωρολογικών δορυφόρων, RADAR καιρού, προγνωστικών χαρτών κ.α.) και για την παρατήρηση του καιρού που όλο και περισσότερο γίνεται τηλεμετρικά συνθέτουν μια τεράστια συλλογή διαφορετικών συστημάτων.

Επεξεργασία εικόνας, επεξεργασία δεδομένων, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές τηλεμετρίας, εφαρμογές διαδικτύου, διακίνηση δεδομένων, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση πληροφοριών, προγραμματισμός σε παράλληλο κώδικα, έλεγχος λειτουργίας όλων αυτών αλλά και των εθνικών και διεθνών (GTS/RMDCN) τηλεπικοινωνιακών δικτύων της ΕΜΥ.

Ετσι καθημερινά, η ΕΜΥ διαχειρίζεται εφαρμογές σε λειτουργικά συστήματα UNIX, Linux, και Windows διαφόρων κατασκευαστών και γενεών, γλώσσες και περιβάλλοντα εργασίας,  εφαρμογές που μπορεί να είναι εμπορικού τύπου, ευρείας κλίμακας ή πιο εξειδικευμένες, είτε αναπτύσσει η ίδια, είτε έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες της, είτε έχει προμηθευθεί από μετεωρολογικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.

Καθώς η μετεωρολογία εξελίσσεται καθημερινά, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπολογιστές που την υποστηρίζουν, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που αναπτύσσει, συντηρεί και εκμεταλλεύεται τα συστήματα αυτά. Η συνεχής αύξηση της χρονικής και τοπικής ανάλυσης (ακρίβειας) των μετεωρολογικών δεδομένων οδηγεί στον πολλαπλασιασμό κάθε λίγο των απαιτούμενων πόρων για τα αριθμητικά μοντέλα, τη διακίνηση των δεδομένων, την αποθήκευση τους και την εκμετάλλευση τους από τους μετεωρολόγους.

Η ΕΜΥ, ανανεώνοντας τον εξοπλισμό της, καλείται διαρκώς να επιλέγει τη βέλτιστη λύση και να απαντά στα ερωτήματα:
• ανάπτυξη λογισμικού με ίδια μέσα ή προμήθεια λογισμικού ή χρήση δωρεάν λογισμικού ή ανάπτυξη εφαρμογών σε συνεργασία με άλλο φορέα;
• συντήρηση των συστημάτων με δικά της μέσα ή συντήρηση μέσω εταιρειών;

Και η απάντηση που βιώνουμε είναι ότι, σε κάθε σύστημα, η απάντηση είναι μοναδική και διαφορετική από κάθε άλλο σύστημα και πρέπει να συνυπολογίζει τη βέλτιστη οικονομικά λύση και τους διατιθέμενους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η λειτουργία σε ένα επιχειρησιακό αλλά και απαιτητικό περιβάλλον χωρίς περίσσεια προσωπικού και μέσων, επιβάλλει τη συνεχή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων λειτουργίας για το βέλτιστο αποτέλεσμα, όπως virtualization, services oriented infrastructure (soi) με τρόπο που θα εξασφαλίζει συνεχώς την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία και συχνά θα παραμερίσει για λίγο άλλες δυνατότητες όπως το cloud computing.

Το σίγουρο είναι ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την Πληροφορική, στην ΕΜΥ δεν πρόκειται να πλήξει -ούτε υπάρχει τομέας στον οποίο δεν υπάρχει εφαρμογή.