Ο Γιάννης Γαρύφαλλος, Διευθυντής Πληροφορικής της Viokef, εξηγεί γιατί η Πληροφορική πρέπει πλέον να λειτουργεί ως μέσο ενεργητικής αξιοποίησης πληροφοριών.

Με τη μετάβαση στην εποχή μας και τη στροφή της οικονομίας και των επιχειρήσεων από μια δομή βιομηχανική σε μια δομή υπηρεσιών, καθίσταται πλέον σαφές το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πληροφορίας και της Πληροφορικής σαν ένα απαραίτητο μέσο συμβολής σε αυτή την αλλαγή. Η αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς όσο το δυνατόν περισσότερης πληροφορίας με αντικειμενικό σκοπό την ορθότερη προσέγγιση του πελάτη (customer 360 view), των αναγκών του, καθώς και των πιθανών δυναμικών που μπορεί να προκύψουν, δίνουν τεράστια δύναμη στα τμήματα Πληροφορικής, στον CIO, στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αλλαγών και κινητικότητας, θα είναι αυτές οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν την Πληροφορική όχι πλέον ως ένα μέσο διατήρησης πληροφορίας, αλλά ως ένα μέσο ενεργητικής αξιοποίησης πληροφοριών (producing real customer value through IT).

Το νέο πεδίο μάχης του ανταγωνισμού
Παρατηρείται ότι η συνεχής ομοιογένεια που παρουσιάζουν τα βιομηχανικά προϊόντα και ο πόλεμος των τιμών καθιστούν την ανάγκη μετεξέλιξης της   πώλησης ενός κατά τα άλλα απλού και τυποποιημένου προϊόντος από μια απλή αγοραστική διαδικασία σε μια ολόκληρη υπηρεσία. Eκεί θα δοθεί πλέον η μάχη του ανταγωνισμού. Εκεί λοιπόν είναι και το κλειδί για την τεχνολογία της Πληροφορικής ως μέσο παροχής ταχύτητας, χρόνου, αξιοπιστίας, αξίας κτλ.

Καθώς αυτό το περιβάλλον θα γίνεται όλο και ανταγωνιστικότερο και το άνοιγμα της στροφής προς την υπηρεσία θα εντείνεται, η Πληροφορική μέσα από ένα πλαίσιο υποδομών – μηχανημάτων – επικοινωνιών – εφαρμογών-πληροφορίας θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα για την κάθε μια επιχείρηση. Ακόμα και σε βραδυκίνητους βιομηχανικούς κλάδους, αποτελούμενους από σταθερό εξωτερικό περιβάλλον, οι ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές (B2B) δημιουργούν απτά πλεονεκτήματα σε χρόνο, χρήμα και πόρους για κάθε εμπλεκόμενο εταίρο.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Β2Β περιβάλλοντα, οι επενδύσεις θα συνεχιστούν στη ζεύξη όλο και περισσότερων ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών, υιοθετώντας κυρίως web -technologies, και προσφέροντας συνεργαζόμενα δίκτυα, πλατφόρμες και πλαίσια συνεργασίας ανάμεσα στην αλυσίδα των προμηθευτών, των πελατών και των καταναλωτών.

Φανταζόμαστε μέρος της εργασίας του μελλοντικού πελάτη (χρήστη) σαν έναν παρατηρητή ηλεκτρονικών πληροφοριών που αποτυπώνουν το σύνολο των διαδικασιών και συναλλαγών της επιχείρησής του -είτε προέρχονται από τη διαχείριση των οικονομικών, είτε από το κύκλωμα διανομής, είτε από το marketing, είτε από διαφόρους συνεργάτες μέσα στο ενδοεπιχειρησιακό κύκλωμα.

Η Πληροφορική της πληροφορίας
Οι ανησυχίες της Διεύθυνσης Πληροφορικής σε όλη αυτήν τη μεταβατική  εξαγωγή πληροφοριών μέσα από συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εναρμόνιση πολύπλοκων ροών και πληροφοριών σε ένα απλοποιημένο user-friendly περιβάλλον, μέσα από ελκυστικά μοντέρνα πλαίσια και λειτουργικές εφαρμογές με το δυνατόν λιγότερο κόστος και τη δημιουργία απτής αξίας για τον κάθε πελάτη. Αυτή είναι μια πραγματική πρόκληση για όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές που θέλουν να προσεγγίσουν την παροχή προς τον πελάτη σαν ένα value-added service.

Οσο πιο γρήγορα και δυναμικά οι πελάτες των επιχειρήσεων ενσωματωθούν στα διάφορα προσφερόμενα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησής τους, τόσο πιο εύκολα προσεγγίσιμο και εφικτό θα γίνεται για τις επιχειρήσεις να παρέχουν βελτιωμένο service κάθε επιπέδου και να παραδίδουν προστιθέμενη αξία σε κάθε επίπεδο.

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι ο CIO και το τμήμα Πληροφορικής δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι ένα υποστηρικτικός μηχανισμός στην ολοκλήρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, αλλά ζωτικό μέρος επίτευξης αυτής. Το τμήμα Πληροφορικής και ο CIO θα πρέπει να οραματίζονται τη δουλεία τους σαν μέσο παροχής υπηρεσιών προς πάσα κατεύθυνση (προμηθευτές, εσωτερικοί, εξωτερικοί πελάτες), αξία η οποία αποτιμάται στην εποχή μας περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε από πελάτες και επιχειρήσεις.