H απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί από το ΙΤ καινοτόμες λύσεις και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από το στήσιμο της, νέας ακόμη, ελεύθερης αγοράς.

H απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και συνολικά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Πριν από πενήντα περίπου χρόνια, ιδρύθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) με αποκλειστικά δικαιώματα στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους έλληνες καταναλωτές.

Αυτή τη στιγμή, περίπου ένα 10% της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα γίνεται από εναλλακτικούς παρόχους, με ιδιαίτερη έξαρση στην αλλαγή παρόχων να παρατηρείται στα δύο τελευταία χρόνια. Η απότομη άνοδος αυτής της αγοράς δημιούργησε και αντίστοιχες ανάγκες στους εναλλακτικούς παρόχους σε πολλούς τομείς και, ειδικότερα, στον τομέα της μηχανοργάνωσης.

Το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στην απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόλυτα επιτυχής, λόγω των μεγάλων διαφορών που ενυπάρχουν στις δύο τεχνολογίες. Ας μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ήταν ένα σύγχρονο πλήρως ψηφιοποιημένο δίκτυο, σε αντίθεση με το δίκτυο διανομής (μέση και χαμηλή τάση) όπου ισχύουν σε μεγάλο βαθμό τεχνολογίες και πρακτικές που αναπτύχθηκαν έως και 100 χρόνια πριν.

Σε αυτό το όξινο περιβάλλον, που γίνεται χειρότερο με την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας, καλείται να λειτουργήσει ένα σύγχρονο τμήμα μηχανοργάνωσης και να θέσει τους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Η νέα αυτή αγορά απαιτεί από τον τομέα καινοτόμες λύσεις καθώς και τη δημιουργία, ή τη σημαντική παραμετροποίηση ήδη υπαρχόντων, λογισμικών πακέτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από το στήσιμο αυτής της, νέας ακόμη, ελεύθερης αγοράς.

Οι καινοτομίες αφορούν κυρίως σε βάσεις δεδομένων και συγχρονισμό των παρόχων. Η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την αγορά της χαμηλής τάσης είναι οι μετρήσεις κατανάλωσης και το προφίλ κατανάλωσης των πελατών. Η μετακίνηση πελατών μεταξύ παρόχων, αλλά και η σωστή διαχείριση και τιμολόγηση πελατών σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι μετρήσεις γίνονται ακόμη από αντιπροσώπους εκ του σύνεγγυς σε αναλογικούς (επί το πλείστον) μετρητές, απαιτούν σωστή διαχείριση και εφαρμογή νέων πρακτικών και ελέγχων για να αποφευχθούν τα λάθη.

Ολα τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα σύγχρονο IT στην ελεύθερη αγορά ενέργειας δεν προκύπτουν μόνο από την παλαιά υποδομή στα δίκτυα ενέργειας, αλλά και από τις σύγχρονες τάσεις στην ενέργεια που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

τσι, η δυναμική είσοδος της χώρας στις ΑΠΕ -και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά, κυρίως σε στέγες- προσθέτει μια νέα πρόκληση στην διαχείριση πελατών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα ως καταναλωτές και ως παραγωγοί.

Εξυπνα δίκτυα, Cloud computing και άλλες εξελίξεις
Ταυτόχρονα με τις νέες τάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση αυτών, ο σύγχρονος Διευθυντής ΙΤ πρέπει να διατηρεί μια λεπτή ισορροπία γνώσεων που αφορούν τόσο στο Business, όσο και στον παραδοσιακό ρόλο του Διευθυντή ΙΤ.

Αυτή η ισορροπία είναι κεφαλαιώδους σημασίας, λόγω της ανάγκης που υπάρχει αυτή την στιγμή για πρόβλεψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν βάσει της εξέλιξης της αγοράς και για τις οποίες πρέπει να γίνει η απαιτούμενη πρόβλεψη σε συστήματα και τεχνογνωσία, όπως για παράδειγμα η τάση για εισαγωγή ηλεκτρονικών μετρητών στο δίκτυο χαμηλής τάσης και την χρήση αυτών για τη δημιουργία του πολυδιαφημισμένου «Εξυπνου Δικτύου» (Smart Grid).

Η αποκοπή, λοιπόν, του Διευθυντή ΙΤ από την εξέλιξη της αγοράς, και η απασχόληση του με ζητήματα που αφορούν το «παραδοσιακό» και μόνο ΙΤ, ελλοχεύει κινδύνους στον σωστό σχεδιασμό της απαιτούμενης υποδομής.

Φυσικά, είναι εκ των ουκ άνευ να αναφέρουμε ότι σε ένα περιβάλλον τόσο ραγδαίας ανάπτυξης και δραματικών αλλαγών στην αγορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η επιλογή ενός cloud computing συστήματος αποτελεί μονόδρομο, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να αναπτυχθεί άμεσα ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς με τη μέγιστη ασφάλεια και οικονομία στα συστήματά της.

Είναι κρίσιμη η δυνατότητα να παραμετροποιήσεις τα συστήματα της εταιρείας στον απαιτούμενο βαθμό για τη δημιουργία και την υποστήριξη νέων ελκυστικών προϊόντων ενέργειας, σε μια αγορά που οι πελάτες έχουν ανάγκη την προσαρμογή των πακέτων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.