Παραπάνω από τα δύο τρία των Ευρωπαίων επιθυμούν τη χρήση βιομετρικών τεχνολογιών στις πληρωμές τους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Visa σε περισσότερους από 14.000 ανθρώπους, από διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ασφάλεια σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης προκρίνουν τις βιομετρικές τεχνολογίες ως το προτιμητέο μέσο επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη στις πληρωμές. Η τάση δημιουργεί σημαντική ευκαιρία, κυρίως για τους online retailers, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 1/3 των χρηστών έχει εγκαταλείψει το καλάθι αγορών του εξαιτίας ελλείψεων ή δυσχερειών στη διαδικασία πληρωμής. «Οι βιομετρικές τεχνολογίες δείχνουν να πετυχαίνουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ευκολία χρήσης, δεν είναι όμως πανάκεια. Στο μέλλον θα δούμε διαφορετικά ‘μίγματα’ λύσεων, ανάλογα με το είδος συναλλαγής» δηλώνει ο Jonathan Vaux, innovation partnerships  executive director τηςVisa. Η καινοτομίας στις online πληρωμές ως θεμελιώδες συστατικό της operations στρατηγικής στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα παρουσιαστεί στο eTail Operations & Delivery Conference, στις 30/9.