Η IDC δημοσίευσε τη νέα της ανάλυση σχετικά με τους προμηθευτές και την αγορά των managed print services στην περιοχή EMEA, σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες στη συγκεκριμένη αγορά είναι οι Canon, HP, Lexmark, Ricoh και Xerox.

Η έρευνα της IDC αξιολογεί 9 προμηθευτές που διαθέτουν τόσο υπάρχοντα όσο και αναπτυσσόμενα προγράμματα MPS. Η αξιολόγηση αυτή εξετάσει τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική απόδοση των υπηρεσιών τους. Η ανάπτυξη στις υπηρεσίες εκτύπωση θα συνεχίσει να κλιμακώνεται καθώς εταιρείες όλων των μεγεθών αναγνωρίζουν την οικονομία και την αποδοτικότητα αυτών των προγραμμάτων και οι προμηθευτές ανταγωνίζονται έντονα για την επέκτασής τους στην αγορά και τα μερίδιά της.

Σύμφωνα με την ανάλυση της IDC, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εκτυπωτικών υπηρεσιών στην περιοχή EMEA οφείλεται στην ανάγκη των καταναλωτών για συνοχή των υπηρεσιών που λαμβάνουν, καθώς και στην ασφάλεια που χρειάζονται στις υπηρεσίες τους. Επίσης, οι συνεργασίες αποδεικνύονται σημαντικές για την εξασφάλιση μεγαλύτερων χαρτοφυλακίων λύσεων που καλύπτουν όλα τα περιβάλλοντα υπηρεσιών.