Με τους καταιγιστικούς ρυθμούς αλλαγής που υπάρχουν σε επίπεδο τεχνολογίας είναι δεδομένο ότι ο ρόλος του CIO μετασχηματίζεται χρόνο με το χρόνο. Πόσο όμως θα έχει αλλάξει ο ρόλος αυτός σε 10 χρόνια από σήμερα;

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που αναμένεται να γίνει συνολικά στα τμήματα IT αφορά στο μοντέλο IT, το οποίο πλέον θα είναι με τη λογική υπηρεσίας από το cloud ξεφεύγοντας τελείως από τη μορφή ενός τμήματος της εταιρείας που εξυπηρετεί τους χρήστες.

Σε 10 χρόνια από σήμερα, ο CIO θα ξεφύγει από τη σύγχρονη διαχείριση ανθρώπων μιας μεγάλης ομάδας εργασίας. Μπορεί να ακούγεται κάπως μακρινό για πολλούς αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο υπολογιστές έχουν γίνει σαφώς πιο αυτόνομοι και εξαρτώνται λιγότερο από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση για να λειτουργήσουν σωστά.

Άλλη μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που αναμένεται να δούμε είναι ότι οι τελικοί χρήστες, δεν θα εργάζονται πλέον σε ομάδες. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη αλλαγή για τους CIOs, οι οποίοι συνήθως συναντώνται σε ομάδες για να συνεργαστούν και να χαράξουν στρατηγικές. Το IT θα μετατραπεί σε πάροχο υπηρεσιών, που θα διασφαλίζει ότι τα συστήματα και το software λειτουργούν σωστά.

Πέρα από αυτό ο ρόλος των CIOs θα γίνει περισσότερο στρατηγικός. Δεν είναι λίγοι οι CIOs που συνεργάζονται με τους business leaders για να συνεισφέρουν στη συνολική πορεία της εταιρείας. Μπορούν να αποτελέσουν το thought leader πηγαίνοντας από το ρόλο του συμβούλου σε έναν που σχετίζεται με την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η δυναμική είναι ο CIO να εμπλέκεται σε κάθε απόφαση της επιχείρησης, που ξεκινά από το marketing, περνά από το σχεδιασμό των προϊόντων και φτάνει στα logistics. Ο λόγος που κάτι τέτοιο είναι εφικτό είναι ότι η τεχνολογία παίζει βασικό ή ενίοτε και κύριο ρόλο σε αυτούς τους τομείς, οπότε και ο ρόλος του CIO γίνεται αντίστοιχα κρίσιμος.