Ο Γιάννης Κανελλόπουλος, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της SIG στην Ελλάδα, αποτυπώνει στο netfax την άποψή του για τη διείσδυση και την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα και για τη σημασία καλλιέργειας μιας κουλτούρας που θα αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών ΙΤ.

Ποια είναι η άποψή σας για τη διείσδυση και την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα έχουμε τομείς δύο ταχυτήτων σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα. Αρχικά έχουμε τον δημόσιο τομέα, ο οποίος ακόμη δίνει έμφαση στη διείσδυση των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε καν στοιχειώδης μηχανογράφηση σε κάποιους από τους πιο κρίσιμους οργανισμούς του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την Υγεία. Από την άλλη έχουμε τον Ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θέλει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων. Εδώ η τεχνολογία χρησιμοποιείται είτε ως εναλλακτικό κανάλι πώλησης (ειδικά στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα) είτε ως μέσο εξοικονόμησης κόστους. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι απευθείας πωλήσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων σε αυτοκίνητο και υγεία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των core συστημάτων οργανισμών που συμβάλλουν στην απλοποίηση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

Tι χρειάζεται να προσεχθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων; Πόσο σημαντικός είναι στην προκειμένη περίπτωση ο ρόλος μιας εταιρείας όπως η δική σας;
Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζεται να καλλιεργήσουν την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, καθώς δεν τους λείπει ούτε η γνώση ούτε οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους είναι ότι ένα άρτιο ποιοτικά και ασφαλές σύστημα δημιουργεί οφέλη και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα όλου του οργανισμού και όχι μόνο της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Μελέτες που έχουμε πραγματοποιήσει με πελάτες μας διεθνώς, έχουν δείξει ότι ένα σύστημα καλής ποιότητας μπορεί να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισμού έως και 60%-70% πιο γρήγορα. Από την άλλη, θα πρέπει να δοθεί χρόνος, σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να μπορούν να δουλέψουν και ως προς την ενίσχυση και βελτίωση των συστημάτων αυτών. Ο ρόλος μιας εταιρείας όπως η δική μας είναι  να συμβάλει τόσο στην εμπέδωση της κουλτούρας της συνεχούς βελτίωσης όσο και στην κατάλληλη υποστήριξη των ανθρώπων εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίησή της.

Σε μια εποχή όπου η εξοικονόμηση πόρων είναι must, τι εργαλεία προσφέρει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις για να πετύχουν αυτό το στόχο;
Θα έλεγα ότι το κύριο ζητούμενο  δεν είναι το τι προσφέρει η τεχνολογία, αλλά κατά πόσο οι ίδιες οι εταιρείες είναι σε θέση να το εκμεταλλευτούν! Τα τελευταία χρόνια ακούμε όρους, όπως υποδομές σε cloud, software as a service, mobility και BYOD, Big Data. Αναρωτιέμαι πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις να τα εκμεταλλευτούν; Για παράδειγμα, έχει νόημα να δούμε κατά πόσο  τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι συμβατά/έτοιμα για το cloud, κατά πόσο οι επιχειρησιακές τους διαδικασίες είναι απλοποιημένες, ώστε ένα έτοιμο λογισμικό να μπορεί να τις υποστηρίξει; Και το ερώτημα δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως, αλλά και οργανωσιακής, με την έννοια τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο οργανισμός με την υιοθέτηση μιας καινοτόμου τεχνολογίας και ποιοι οι άνθρωποι εσωτερικά μπορούν να στηρίξουν την εισαγωγή και εφαρμογή της;

H εφαρμογή των capital controls ανέδειξε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ηλεκτρονική τραπεζική στην εύρεση διεξόδων και λύσεων. Ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτό το θέμα;
Εδώ ταιριάζει απόλυτα η αρχαία ρήση «Ουδέν κακόν αμιγές καλού». Ίσως το μοναδικό καλό (αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι) το οποίο επέφερε η εφαρμογή των capital controls στη χώρα είναι η δημιουργία  ενός εντυπωσιακού momentum σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των πληρωμών γενικότερα. Κύρια στοιχεία του είναι τόσο η εμπέδωση της αντίληψης, σε κοινωνικό επίπεδο, ότι οι πληρωμές μπορούν τελικά να γίνουν και σε «άψυχα μηχανήματα» και «χωρίς χρήματα», όσο και η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες έχουν να προσδώσουν αξία στον κύκλο των ηλεκτρονικών πληρωμών και τραπεζικής. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η επιβολή των capital controls έφερε την ελληνική κοινωνία ένα βήμα πιο κοντά στην τεχνολογική της ωρίμανση. Επόμενο βήμα είναι η άμεση ενεργοποίηση εκ μέρους της πολιτείας για την δημιουργική αξιοποίηση της.