Ο Στέφανος Δέτσης, System Administrator της Νικ. Ι. Θεοχαράκης - Nissan Greece, μιλάει στο netweek για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των blade servers, καθώς και για το σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η επιλογή των blade τεχνολογιών και σε ποιες όχι.

NetWeek: Η λύση των blade servers είναι πανάκεια για ένα σύγχρονο data center ή υπάρχουν και περιπτώσεις που οι stand alone servers είναι προτιμότερη λύση;

Στέφανος Δέτσης: Η λύση των Blade Servers σε συνεργασία με το Virtualization προσφέρει consolidation και ευκολία διαχείρισης. Με τις δυο τεχνολογίες μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με μεγάλη ευκολία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σίγουρα υπάρχουν εξειδικευμένες εφαρμογές όπου, όμως, οι blade servers δεν μας καλύπτουν. Πιθανότερο λοιπόν είναι η συνύπαρξη και των δυο τύπων servers σε μια επιχείρηση.

NetWeek: Δεδομένης της ανάγκης ενός blade enclosure, το οποίο έχει συνήθως ένα κόστος αγοράς, η επιλογή των blade servers είναι κατάλληλη και για SMBs, οι οποίες πιθανώς να μην αξιοποιήσουν το σύνολο θέσεων του blade enclosure;

Στέφανος Δέτσης: Σαφώς και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται σωστό capacity planning, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολές. Ανάλογα με την επεκτασιμότητα της επιχείρησης θα πρέπει να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες σε ψύξη λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που αναπτύσσουν τα blade enclosures, κάτι που αντιστρέφεται σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Ενα άλλο πρόβλημα είναι η μη υποστήριξη PCI καρτών από τους Blade Servers. Αντίθετα, το density που προφέρει ένα blade center λύνει πρόβλημα χώρου στα datacenter των μικρών επιχειρήσεων.

Ενας γενικός εμπειρικός κανόνας είναι ότι ένα blade center για να είναι συμφέρουσα λύση θα πρέπει να φιλοξενεί τουλάχιστον 10 servers. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η λύση των blade servers δεν είναι πανάκεια και μονόδρομος στο κομμάτι των Small Businesses.

NetWeek: Οι παραδοσιακοί rack μπορούσαν να δεχτούν εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστών (servers, routers, κ.λπ.). Στα blades υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση με τον κατασκευαστή. Μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση, εκτός των blade servers, ο κατασκευαστής να προτείνει ακόμα πιο ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν στο ίδιο enclosure, storage και networking εξοπλισμό. Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης;

Στέφανος Δέτσης: Η ύπαρξη ενός και μόνο παρόχου σε όλα τα συστήματα προσφέρει ευκολία στη διαχείριση και το troubleshooting. Ομως, η δέσμευση με έναν κατασκευαστή μας στερεί το δικαίωμα της οικονομικής διαπραγμάτευσης με άλλους κατασκευαστές, κάτι που ειδικά την περίοδο που διανύουμε αποφέρει σημαντικά οφέλη.

NetWeek: Το consolidation που αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας blade, είναι παράλληλα και μια απειλή για την ομαλή λειτουργία της IT υποδομής σε περίπτωση αστοχίας. Μπορεί να σταθμιστεί αυτή η απειλή οικονομικότερα σε σχέση με ανάλογες απειλές που δημιουργεί μια υποδομή stand alone servers;

Στέφανος Δέτσης: Σίγουρα η ανάγκη για redundancy προσθέτει μεγαλύτερο βάρος στον προϋπολογισμό για την περίπτωση του blade center, αφού οι επιλογές στην περίπτωση των standalone servers μας προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία κίνησης.

NetWeek: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε κόστος και επιδόσεις όσον αφορά το storage, όταν αυτό συνδυάζεται με blade servers σε σχέση με stand alone servers;

Στέφανος Δέτσης: Τα σύγχρονα blade centers προσφέρουν λύσεις για την αποθήκευση των δεδομένων, οι οποίες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Η ενσωμάτωση των καλωδίων και switch, ethernet και οπτικών στα backplane των blade centers προσφέρουν μειωμένη πολυπλοκότητα και κόστος σε σχέση με τους standalone servers. Σε θέματα επιδόσεων μόνο σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων transaction processing εφαρμογών θα παρατηρήσουμε κάποιο bottle neck.