Μια σειρά από εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί στις ΗΠΑ επέλεξαν λύσεις της Oracle και δη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να τα βοηθήσουν, να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους φοιτητές ώστε αυτοί με τη σειρά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Συγκεκριμένα, το College of New Jersey (TCNJ) και το Πανεπιστήμιο του Wyoming επέλεξαν το Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud, ενώ το Πανεπιστημιακό σύστημα του New Hampshire εγκατέστησε το Oracle Enterprise Management (EPM) Cloud, προκειμένου να ωθήσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες εκπαίδευσης που προέρχονται από την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών συστημάτων, αλλά και αυτών του προγραμματισμού και της εκπόνησης του προϋπολογισμού τους. Παράλληλα,οι λύσεις Oracle Cloud for finance, θα μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιχειρούν σε καθημερινό επίπεδο.