Το 90% των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών αναμένεται να διαθέτουν στο δυναμικό τους έναν Chief Data Officer (CDO) μέχρι το 2019, όπως προκύπτει από νέα μελέτη της Gartner.

Δύο είναι οι κυριότεροι παράγοντες που θα οδηγήσουν την αυξανόμενη τάση για την στελέχωση των επιχειρήσεων με CDOs: Αφενός μεν ο «αγώνας» ταχύτητας για την αναζήτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και αφετέρου δε η ανάγκη για βελτιωμένη ευφυΐα μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων. Η Gartner θεωρεί πως οι CDOs αναμένεται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις και μόλις το 50% εξ’ αυτών θα καταφέρουν να έχουν πετυχημένη πορεία μέχρι το τέλος του 2019. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα είναι καινούριος και κατ’ επέκταση οι CDOs θα «μαθαίνουν» τον ρόλο τους «στην πράξη».