Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί βασίζονται περισσότερο στην ψηφιακή IT υποδομή παρά στην φυσική, σηματοδοτώντας ξεκάθαρα πως το cloud αποτελεί – πλέον - το μοντέλο που επιλέγει και εφαρμόζει η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, το 95% των επιχειρήσεων-πελατών έχουν ως πρόθεσή τους να ανανεώσουν το συμβόλαιο συνεργασίας τους με τον πρωταρχικό πάροχο υπηρεσιών cloud και hosting. Μέγεθος, που δείχνει τον υψηλό βαθμό πίστης στις υφιστάμενες σχέσεις στην εν λόγω αγορά, παρά το γεγονός ότι το μοντέλο cloud διακατέχεται από εγγενή ευελιξία. Πρόκειται για τα αποτελέσματα έρευνας με την ονομασία “The Digital Revolution, Powered by Cloud”, την οποία διενήργησε η 451 Research και χρηματοδότησε η Microsoft.

Απώτερος σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να καταδείξει την ευκαιρία που έχουν σήμερα οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη και ανάπτυξη ουσιαστικών όσο και μακροχρόνιων σχέσεων με τους ίδιους τους πελάτες. Κι αυτό, καθώς συνήθως τους… ανταμείβουν! Μάλιστα, όσο οι σύγχρονοι οργανισμοί  προετοιμάζονται για σημαντικές επιχειρηματικές και τεχνολογικές αλλαγές, τόσο περισσότερο θα εξαρτώνται από ψηφιακές πλατφόρμες ώστε να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το 57% της υποδομής των οργανισμών αναμένεται να είναι ψηφιακή, εν συγκρίσει με την φυσική κατά την προσεχή διετία, έναντι 51% που είναι σήμερα.