Lead: Εκτός από την αποδεδειγμένη πλέον και αυτονόητη προσφορά της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ένας άλλος ρόλος της κάνει την εμφάνιση του τα τελευταία χρόνια: αυτός της συνεισφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρόλο που η έκθεση του Economist τον Ιούλιο του 2007 κατέταξε την Ελλάδα στην 33η θέση, ανάμεσα σε 64 χώρες, όσον αφορά τη χρήση της Πληροφορικής, νομίζω ότι η προσφορά της αναφορικά με το περιβάλλον είναι τεράστια.

Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσουμε με ποιες περιοχές της Πληροφορικής θα ασχοληθούμε.

Κλασσικά η Πληροφορική χωρίζεται στις εξής περιοχές:
1. Τεχνική Πληροφορική (κατασκευή HW)
2. Θεωρητική Πληροφορική (επεξεργασία συμβόλων από computers)
3. Πρακτική Πληροφορική (αλγόριθμοι και δομές δεδομένων)
4. Εφαρμοσμένη Πληροφορική (αυτοματισμοί και simulation μέσω computers).

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε τόσο με την Πρακτική και Εφαρμοσμένη Πληροφορική, η οποία παράγεται στην Ελλάδα, όσο και με την Τεχνική και Θεωρητική, η οποία εισάγεται.

Πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Πληροφορικής αγοράζει τις «πρώτες ύλες» της όπως:

 • computer
 • printers
 • scanners
 • plotters
 • ενεργά στοιχεία δικτύων
 • παθητικά στοιχεία δικτύων
 • computer rooms
 • απαιτούμενη ενέργεια
 • software (OS, DBMS, Tools, Applications etc), κατασκευάζει τις υποδομές της και παράγει τα αντίστοιχα προϊόντα της (προγράμματα, εφαρμογές).

Έτσι η σχέση της Πληροφορικής προς το περιβάλλον θα πρέπει να εξεταστεί ως συνάρτηση
1. της λειτουργίας της
2. των προϊόντων της.

Λειτουργία Πληροφορικής και Περιβάλλον
Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα μπορούσε:

 • να σχεδιάζει «πράσινα»
 • να αγοράζει «πράσινα»
 • να λειτουργεί «πράσινα»

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το σχεδιασμό και την αγορά, η Δ/νση Πληροφορικής θα μπορούσε:
1. Να στηριχθεί στις οδηγίες της ΕΕ (π.χ. Directive of the impact on the Environment of Electrical and Electronic Equipment).
2. Να χρησιμοποιεί στις αγορές της το «πράσινο βιβλίο» (IPP: Integrated Product Policy) δηλαδή θα μπορούσε  να απαιτήσει:

 • Προϊόντα-«πρώτες ύλες»- φιλικά στο περιβάλλον
 • Βέλτιστο Product Design από τον κατασκευαστή
 • Βέλτιστο Process για την παραγωγή του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Όσον αφορά τη λειτουργία της η Δ/νση Πληροφορικής θα μπορούσε να συνεισφέρει:

 • Στη συνειδητή χρήση της ενέργειας
 • Στη συνειδητή χρήση περισσότερων δικτυακών printers, plotters κλπ
 • Στη μεγιστοποίηση του paperless office
 • Σε υποχρεωτικό recycling
 • Στην αναγόμωση των cartridges των εκτυπώσεων, εφόσον η προσφερόμενη ποιότητα είναι παραδεκτή
 • κλπ

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013: Νέα ευκαιρία ή νέα έργα
 Στην λογική των Green επιλογών
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT


Προϊόντα Πληροφορικής και Περιβάλλον
Η διείσδυση της Πληροφορικής σε άλλες επιστήμες είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της συνεκτικής Πληροφορικής δηλαδή την εξειδίκευσή της σε τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και όλων των επιστημών.

Έτσι εδώ μπορούμε να μιλάμε για:
– Οικονομική Πληροφορική
– Βιο-Πληροφορική
– Διαχειριστική Πληροφορική
– Περιβαλλοντική Πληροφορική
– Σχεδιαστική Πληροφορική, κ.λπ.

Λόγω της δυνατότητας που έχει η Πληροφορική να διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό δεδομένων online η προσφορά της στην εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο για την ίδια αλλά και για την βιομηχανία και την κοινωνία γενικότερα είναι τεράστια. Ενδεικτικά θα αναφέρω δυο τομείς της Πληροφορικής όσον αφορά τα προϊόντα της στη διαχείριση βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και στον προσδιορισμό λαθών και βλαβών σε πολύ μεγάλα δίκτυα (νερού, φυσικού αερίου, κλπ.).

Για να γίνω πιο κατανοητός θα αναφέρω δυο παραδείγματα:
Παράδειγμα Ι

Παρακολουθώντας και καταγράφοντας την κατανάλωση ενέργειας και γνωρίζοντας του απαιτούμενο ενεργειακό προφίλ της εγκατάστασης  μπορεί να βοηθήσει ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ενεργειακών pics κατανάλωσης, τα οποία είναι αφενός δαπανηρά για την εταιρεία και αφετέρου επιβαρύνουν το συνολικό ποσό ενέργειας της περιοχής και γενικότερα της χώρας.

Παράδειγμα ΙΙ
Μετρώντας συνεχώς τις πιέσεις σε διάφορα σημεία, π.χ. ενός δικτύου ύδρευσης, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και συγκεκριμένα σε σχέση και με κατάλληλο GIS να εντοπίσει διαρροές ή βλάβες στο δίκτυο με αποτέλεσμα να μην χάνονται πολύτιμες ποσότητες νερού και να υπάρχει συνάμα καλύτερο service προς τους καταναλωτές.

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013: Νέα ευκαιρία ή νέα έργα
 Στην λογική των Green επιλογών
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT