Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια μεγάλα κέντρα δεδομένων για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της Ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε υπολογιστικές υποδομές, υλοποίησε και λειτουργεί ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα «πράσινο» κέντρο δεδομένων (Green Data Center).

Με γνώμονα την υιοθέτηση και εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών στη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή της και λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα παραδείγματα διεθνώς, δημιούργησε κέντρο δεδομένων δίπλα στον ποταμό Λούρο, το οποίο χρησιμοποιεί νερό από το ποτάμι για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και την ψύξη συστημάτων Πληροφορικής, λύση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το κέντρο δεδομένων στον Λούρο μπορεί να υποστηρίξει εξοπλισμό έως 370 ΚWatt, φιλοξενεί 14 ικριώματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί 220 διακομιστές τελευταίας γενιάς, βελτιστοποιημένοι για την παροχή εικονικών μηχανών πάνω από υπηρεσίες νέφους.

Η υποδομή πληροφορικής ολοκληρώνεται με συστήματα αποθήκευσης δεδομένων συνολικής χωρητικότητας 576 TB και τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό. Το κέντρο δεδομένων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας, πυροπροστασίας και παρακολούθησης της κατάστασης των διάφορων υποσυστημάτων που φιλοξενεί. Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία Lamda Hellix η οποία παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης για 5 χρόνια. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των οικίσκων έγινε στην Ελλάδα από την εταιρεία Schneider Electric. Σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελεί το γεγονός ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση της λύσης έγινε εξολοκλήρου στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες και ειδικούς σε τεχνολογίες κέντρων δεδομένων και συστημάτων κλιματισμού.