Η δέσμευση της Oracle για μέτρα τα οποία θα διαφυλάσσουν τον υγιή ανταγωνισμό και θα καθησυχάσουν τις αγορές, αποτελεί εχέγγυο για τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ οι οποίες φαίνεται να άρουν τις επιφυλάξεις τους για την εξαγορά της Sun Microsystems από την Oracle έναντι 7 δισ. δολ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επί μήνες δηλώνει αντίθεση στην συμφωνία εξαιτίας προβλημάτων στον ανταγωνισμό που πιθανόν να προκαλέσει η εξαγορά, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξη για την έκβαση του εγχειρήματος.