Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα το νέο πακέτο κανονισμών σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει και το General Data Protection Regulation. Αναφορικά με το GDPR, η επιτροπή αναφέρει ότι «οι νέοι κανονισμοί συνάδουν με τα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας, υποστηρίζουν την τεχνολογική καινοτομία και τα big data analytics και βοηθούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις επιχειρήσεις».

Το νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αντικαθιστά τους εθνικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, ενθαρρύνει την υιοθέτηση privacy friendly τεχνικών όπως pseudonimysation, anonymisation, encryption, καθώς και data protection by design/by default. Οι επιπτώσεις του GDPR σε ότι αφορά το profiling των καταναλωτών για σκοπούς marketing, τις επιχειρησιακές στρατηγικές Information Security αλλά και τις συνεργασίες των οργανισμών με παρόχους υπηρεσιών cloud, Big Data κ.α. θα συζητηθούν στο Data Privacy & Protection Conference (www.dataprivacy.gr), στις 23 Ιουνίου.